Drukuj

gospodarka podkarpackaPODKARPACKIE. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej i Podkarpacki System Informacji Medycznej. Realizacja tych projektów pozwoli na zmniejszenie różnic rozwojowych między województwem podkarpackim a innymi regionami.

  Członek zarządu województwa Sławomir Miklicz i dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Sławomir Cynkar przedstawili dziś aktualny stan wdrażania, najbliższe plany dotyczące realizacji trzech projektów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej (PSeAP) oraz Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej  (PSIM). Te trzy projekty realizowane w większości ze środków unijnych całkowicie zmienią dostęp statystycznego mieszkańca  Podkarpacia do usług internetowych w różnych dziedzinach życia.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" kosztować będzie ponad 290 mln złotych, w tym dotacja unijna (Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej) to ponad prawie 205 mln zł. Dzięki niemu powstanie sieć szkieletowa i dystrybucyjna, gwarantująca świadczenie usług hurtowych, bez ostatniej mili. To pozwoli operatorom komercyjnym na świadczenie usług w miejscach, w których do tej pory nie opłacało im się tego robić, ponieważ nie było infrastruktury. Jest także wiele miejsc w których usługi świadczy tylko jeden operator, nie dając mieszkańcom swobodnego wyboru lepszej dla nich oferty. Wybudowanie 2 tysięcy kilometrów światłowodów oraz ponad 14 węzłów szkieletowych i około 193 dystrybucyjnych ma zmienić ten stan.

- Do tej pory prawie połowa ludności województwa ma ograniczony dostęp do sieci szerokopasmowej, a 14 proc. nie ma go w ogóle – mówi Sławomir Cynkar. – Realizacja projektu pozwoli pokryć szerokopasmowym internetem 44 proc. regionu.

Projekt realizowany jest w trybie Projektuj-Buduj-Zarządzaj. To - zdaniem dyrektora Cynkara – pozwoli uniknąć problemów z wyborem zarządzającego, co zdarzyło się w innych regionach.

Sam projekt jest bardzo trudny, opracowanie studium wykonalności zajęło blisko 900 dni. Realizacja projektu zakończy się w 2015 roku.

PSeAP - Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Drugi projekt czyli PSeAP kosztował będzie ponad 103 mln złotych, a jego celem jest stworzenie systemu, który pozwoli mieszkańcom regionu na dostęp do usług świadczonych przez różne urzędy tylko przez internet, bez konieczności przychodzenia urzędu, gminy czy starostwa. W jego ramach modernizowana będzie infrastruktura teletechniczna, powstaną tez procedury i standardy obsługi. W większości finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt realizowany jest przez 160 podmiotów. Liderem jest samorząd województwa, a jego partnerami są 145 gminy, miasta i miasta na prawach powiatu oraz 14 powiatów z Podkarpacia. Nie są to wszystkie samorządy, bo niektóre realizowały takie przedsięwzięcia w ramach swoich projektów.

- Chodzi o integracje skrzynki podawczej w poszczególnych urzędach ze skrzynką ePUAP, rekomendowaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – mówi Sławomir Cynkar.

Marszałek Miklicz dodaje, że obojętnie w jakim projekcie dany samorząd uczestnicy, to każdy musi połączyć swoją skrzynkę z ePUAP.

W tej chwili trwa przetarg na wybór generalnego wykonawcy. Było już sześć odwołań i 24 przystąpienia do odwołań. Krajowa Izba Odwoławcza wszystkie odrzuciła. Projekt zakończy się w sierpniu 2014 roku.

Podkarpacki System Informacji Medycznej

PSIM - Podkarpacki System Informacji Medycznej kosztować będzie z kolei ponad 57 mln zł, dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ma stworzyć on nową jakość w dostępie do usług ochrony zdrowia. M.in. zarejestrować się do lekarza wybranej specjalności, a także będzie gromadzić i udostępniać w formie elektronicznej dokumentację medyczną poszczególnych pacjentów i udostępniać tylko osobom uprawnionym. Pacjent będziemy mógł też dowiedzieć się kto i kiedy zasięgał danych.

Projekt realizowany jest na dwóch poziomach. Na pierwszym poziomie uczestniczy w nim województwo oraz 8 szpitali wojewódzkich, a na drugim 19 szpitali powiatowych oraz szpital MSW w Rzeszowie.

Ten projekt także ma zakończyć się w 2014 roku.

ac