Drukuj

130104 metropolia rzeszowskaWładze Rzeszowa oraz podrzeszowskich gmin wystąpiły z wnioskiem do marszałka województwa, aby uwzględnił w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne czyli na działania, które swym zasięgiem miałyby obejmować Rzeszów i okoliczne gminy. Wniosek w tej sprawie został przekazany na spotkaniu 4 stycznia, w którym wziął także udział prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Wniosek przekazany marszałkowi to przygotowanie do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, chcemy wspólnie działać i realizować inwestycje z wykorzystaniem unijnych pieniędzy, które wzmocnią pozycję metropolitalną Rzeszowa – tak mówili uczestnicy piątkowego spotkania w Urzędzie Marszałkowskim.

Jego inicjatorem były władze Rzeszowa, które rozpoczęły  współpracę  z okolicznymi gminami wchodzącymi w skład tzw. Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, są to oprócz Rzeszowa: Głogów Małopolski, Trzebownisko, Czarna, miasto Łańcut, gmina Łańcut, Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała i Świlcza.

We wspólnym wystąpieniu gminy wnioskują, aby w aktualizowanej właśnie Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 20202 oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego, zostały uwzględnione zapisy dotyczące Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W piśmie czytamy również:

Składamy wniosek o rozważenie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego możliwości wyodrębnienia puli środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Obecny na spotkaniu Jerzy Rodzeń - Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego zapewnił:

W ramach aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa dostrzegamy konieczność wzmocnienia funkcji metropolitalnej Rzeszowa. Chcemy wzmacniać wszystkie funkcje metropolitalne, aby kiedyś w przyszłości Rzeszów mógł urosnąć do rangi wiodącego ośrodka rozwoju o znaczeniu krajowym, dlatego wszystkie Państwa działania jak najbardziej wpisują się w nasze plany dotyczące rozwoju województwa.

Marszałek Mirosław Karapyta zapewnił z kolei, że w planowanych osiach priorytetowych nowego RPO na lata 2014-2020  znajdzie się miejsce na projekty dotyczące zintegrowanego rozwoju Rzeszowa, które miałyby wzmocnić jego pozycję jako ośrodka metropolitalnego w kraju i Europie.

Nie zapominany też o pozostałych miastach regionu, bo oprócz stolicy musi się rozwijać całe województwo – mówił marszałek Mirosław Karapyta dodając -  dlatego konieczne jest wzmocnienie funkcji miast województwa. To ma być dziewięć miast, dziewięć takich biegunów wzrostu, aby zapewnić równomierny rozwój regionu.

Marszałek Mirosław Karapyta zapewnił, że cieszy go fakt, iż jest wola władz miasta oraz okolicznych gmin, aby połączyć działania na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Monika Konopka
Kancelaria Zarządu