121214 geodeci8 osobowy zespół geodetów z Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie zdobył I nagrodę w XXXVI Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych, zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwycięzców ogłoszono w czasie seminarium, 12 grudnia 2012 toku.

Zespół  z Rzeszowa został doceniony za wzorową jakość wykonania projektów scaleń gruntów obiektu  Roźwienica – Rudołowice w gminie Roźwienica, na powierzchni 1493 ha.

Po ocenie dokonywanej przez sądy eliminacyjne z całej Polski do ostatecznej rywalizacji zgłoszonych zostało 7 projektów scaleń, opracowanych w latach 2011 – 2012.  Zespół z Rzeszowa w składzie: Stanisław Grefenheim ( kierownik projektu), Dariusz Dziedzic, Dariusz Standzoń, Andrzej Kuźniar, Maria Kawaliło, Zofia Kobylarek, Daniel Różak oraz Maksymilian Płocica, pokonał między innymi geodetów z Lublina i Częstochowy.

14 grudnia 2012 roku Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz pogratulował nagrodzonym geodetom ich sukcesu oraz wręczył im listy gratulacyjne, wystosowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapytę „Dzięki Państwa pracy - opartej na gruntownej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu – nasz region w nowoczesny sposób promuje idee przemian strukturalnych obszarów wiejskich, realizowanych poprzez scalenia gruntów, finansowane ze środków wspólnotowych" – napisał w liście do rzeszowskich geodetów marszałek Karapyta.

Główny Sąd Konkursowy, oceniający projekty scaleniowe z całej Polski zwrócił szczególną uwagę na strategię wykonania projektu polegającą na preferowaniu innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań projektowych, zastosowanych przy wykonaniu projektu scalenia gruntów w gminie Roźwienica.

Pracownicy Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie realizując zadania Marszałka Województwa Podkarpackiego wykonują, finansowane w ramach PROW 2007-2013 scalenia gruntów w 17 miejscowościach województwa podkarpackiego na obszarze 10 227 ha. Wykonują również  prace scaleniowo-wymienne związane  z budową 165 kilometrowego odcinka autostrady A-4 na terenie województwa podkarpackiego, w 62 miejscowościach na obszarze 18 674 ha.

Aleksandra Gorzelak–Nieduży
Kancelaria Zarządu