andrzej buczek nie zyjeAndrzej Buczek był radnym I i IV kadencji Województwa Podkarpackiego. Od 1998 roku pełnił funkcję Przewodniczącego NSZZ Solidarność Regionu Ziemia Przemyska. Był również wiceprezesem działającego w Jarosławiu Katolickiego Stowarzyszenia Solidarni w Cierpieniu.

Zawsze uśmiechnięty, pogodny, bez reszty oddany społecznej działalności.

Andrzej Buczek pozostawił żonę i dwie córki.