Drukuj

120621-tallinPodkarpackie stoisko zrobiło prawdziwą furorę na Dniach Polski w Tallinie, które trwały w estońskiej stolicy od 9 do 15 czerwca. Celem wydarzenia była przede wszystkim promocja kulturalna, gospodarcza i turystyczna Polski oraz jej regionów.

Województwo Podkarpackie reprezentowane było przez: Annę Kowalską - Wicemarszałek Województwa, Kamila Czyża - Z-cę Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki, Monikę Maślankę-Prenetę - pracownika Departamentu Promocji i Turystyki. Ponadto, do udziału w prezentacji regionu zaproszono także rękodzielników: Wiesława Misiaka – producenta wyrobów z wikliny, Anetę Pfajfer-Boczkowską – producentkę wyrobów tekstylnych, w tym zabawek dla dzieci, Dorotę Zawadzką – producentkę biżuterii artystycznej, Agatę Zajdel – producentkę dodatków do ubrań z filcu oraz zespół Karczmarze Na Nowo, który wykonuje utwory regionalne oraz inspirowane kulturą pogranicza. Impreza odbywała się w Centrum Rozrywkowo-Handlowym Solaris, mieszczącym się w centrum Tallinna.

Można powiedzieć, iż w dniach 12 i 13 czerwca, prym na tallińskiej imprezie wiodło przed wszystkim Województwo Podkarpackie. Podczas tych dni na scenie przygotowanej w centrum Solaris odbyło się kilka koncertów zespołu Karczmarze Na Nowo, rękodzielnicy prowadzili swoje warsztaty, a pracownicy UMWP obsługiwali stoisko województwa, na którym rozdawane były ulotki i foldery o regionie, jak również próbki kosmetyków Iwoniczanka i przykładowe wyroby rękodzielnicze, oraz gadżety województwa. Stoisko zostało odwiedzone między innymi przez Ambasadora RP w Estonii, Grzegorza Poznańskiego.

Od rozpoczęcia, aż do samego zakończenia imprezy województwo podkarpackie było aktywnie promowane, stoisko regionu odwiedziło kilka tysięcy osób, które wyrażały żywe zainteresowanie nim. Z wielkim entuzjazmem uczestników Dni Polski w Tallinie spotkały się wyroby oferowane przez podkarpackich rękodzielników. Szczególną popularność zyskały wszelkie przedmioty z wikliny, których autor zawiązał już umowy z estońskimi odbiorcami.

Przedstawicielom UMWP zależało na jak najlepszej promocji Podkarpacia, a także nawiązaniu kontaktów pomiędzy naszym regionem a regionem Pärnumaa w Estonii. W związku z tym 11 czerwca w mieście Pärnu, stolicy regionu, odbyło się spotkanie Wicemarszałek Anny Kowalskiej i Dyrektora Kamila Czyża z przedstawicielami Pärnumaa, w osobach m.in. Gubernatora Andresa Metsoji i Heiki Magi – Dyrektora Departamentu Rozwoju i Planowania w regionie. W czasie prowadzonych rozmów zaprezentowane zostały obydwa regiony. Zaowocowały one pierwszymi uzgodnieniami dotyczącymi zapoczątkowania współpracy, które zakładają, iż do końca 2012 roku zostaną ustalone wspólne obszary, w jakich ta współpraca mogła by się odbywać. Już w tym momencie wiadomo, że na pewno będzie to edukacja, kultura, sport i turystyka. Region Pärnumaa, a w szczególności jego stolica, jest estońskim kurortem odwiedzanym między innymi przez turystów skandynawskich, niemieckich i rosyjskich. Nawiązanie współpracy z regionem Pärnumaa umożliwić może dotarcie z ofertą turystyczną nie tylko do potencjalnych turystów estońskich, ale także do Skandynawów, Niemców i Rosjan.

Daria Kędzierska

Kancelaria Zarządu