wup kowalska15 czerwca w sali audytoryjnej Urzędu Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja, w czasie której zostały podpisane umowy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a reprezentantami organów zarządzających podkarpackimi szkołami zawodowymi opiewające na sumę 75 milionów złotych. W wydarzeniu wzięła udział Wicemarszałek Anna Kowalska, która bardzo mocno orędowała programowi mającemu na celu pomoc szkołom zawodowym.

Konferencję rozpoczął Dyrektor rzeszowskiego WUP-u, Konrad Fijołek, który zwrócił się do zebranych gości w następujących słowach: „Chcielibyśmy w symboliczny sposób rozpocząć najważniejszą część związaną z realizacją tego trudnego projektu. Projektu, który wymaga od nas wszystkich zaangażowania i ogromnego wysiłku. Choć dziś stoimy na początku tego zadania to wierzę, że poprzez wspólne działanie uda nam się odpowiednio przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy".

Szczegóły projektu systemowego, który ma się przyczynić do stworzenia przez poszczególne szkoły własnej „marki" oraz zmiany ich wizerunku i postrzegania społecznego na Podkarpaciu omówił Tadeusz Gospodarczyk, wicedyrektor ds. Rynku Pracy:

Jesteśmy dobrze przygotowani do prowadzenia projektu. Nad jego realizacją będzie czuwał zespół ludzi zaangażowanych, ale też pełnych pasji i przekonanych o słuszności realizacji takiego wyzwania. W projekcie szczególny nacisk położyliśmy na naukę zawodu w praktyce. Realizacja tego projektu pomoże szkołom zawodowym w tworzeniu swojej „marki" – szkół będących atrakcyjnym wariantem przyszłej edukacji absolwentów gimnazjów, zgodnie z hasłem wdrażanej reformy – szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru".

Z kolei Wicemarszałek Anna Kowalska wyraziła dużą satysfakcje, iż podkarpackie szkolnictwo zawodowe w ciągu najbliższych miesięcy będzie miało szansę na zmianę swego wizerunku dzięki funduszom unijnym.

„Dziękuję wam, że przyjęliście ofertę Wojewódzkiego Urzędu Pracy, choć wiemy, że będzie ona od wszystkich wymagała ciężkiej pracy i poświęcenia. Cieszy mnie również to, że podjęliście wyzwanie, by zmienić na lepsze szkolnictwo zawodowe, bowiem tylko w taki sposób możemy zadbać o przyszłość młodych ludzi na rynku pracy" – podkreślała Wicemarszałek Kowalska.

Konferencję, w czasie której omówiono problemy współczesnego podkarpackiego rynku pracy, zakończyło podpisanie umów z 30 przedstawicielami organów prowadzących szkoły zawodowe. Trafi do nich łącznie 75 milionów złotych. Środki na realizowany program w 75% pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% z budżetu państwa i organów zarządzających szkołami.

Daria Kędzierska

Kancelaria Zarządu

Serdecznie dziękuję Pani Monice Zając z Zespołu ds. Promocji i Komunikacji Społecznej WUP za udostępnienie informacji dotyczących konferencji oraz dokumentacji fotograficznej.