Wzięło w nim udział ponad 200 kobiet aktywnych zawodowo oraz działających w życiu społecznym i kulturalnym regionu.
Samorząd Województwa Podkarpackiego wraz z Podkarpacką Izbą Rolniczą zorganizowały VII Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich. Wzięło w nim udział ponad 200 kobiet aktywnych zawodowo oraz działających w życiu społecznym i kulturalnym regionu.

Celem zorganizowanego w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet Forum była dyskusja na temat roli i miejsca kobiety we współczesnym życiu społecznym i publicznym, szczególnie roli kobiet wiejskich. Uczestnicy forum debatowali nad kwestiami przemian zachodzących w stylu życiu polskich kobiet, zwłaszcza na wsi.

- Forum było również okazją do prezentacji i rozmów na temat współpracy na rzecz kobiet, profilaktyki zdrowotnej a także perspektyw rozwoju ról społecznych i zawodowych współczesnych kobiet - informuje Aleksandra Gorzelak – Nieduży z gabinetu marszałka.

Gośćmi specjalnymi Forum byli Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Wiceminister Skarbu Państwa Jan Bury, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Janina Kuźniar, dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie Mariusz Kawa, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie Marek Ordyczyński oraz Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman.

Źródło:
hej.rzeszow.pl