Podkarpacie znów gości marszałków województw z całej Polski. Tym razem gospodarze regionów spotkali się w Łańcucie. Pierwszy dzień obrad poświęcony był takim kwestiom jak gospodarka odpadami, efektywność energetyczna w sektorze publicznym oraz problemy współpracy transgranicznej. Obrady otworzył marszałek Miroslaw Karapyta, który w tym półroczu przewodniczy obradom Konwentu.

Małgorzata Skucha, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozpoczęła pierwszy panel dyskusyjny dotyczący problemów związanych z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, która budzi wśród samorząowców wiele pytań. Głos w dyskusji zabrała także Danuta Grodzicka-Kozak, Przewodnicząca Konwentu Prezesów WFOŚiGW. Marszałkowie mają wiele do zrobienia w zakresie ochrony środowiska, szczególnie teraz w przypadku wojewódzkich planów gospodarki odpadami i ochrony powietrza. Stąd propozycja współpracy - mówiła Małgorzata Skucha z NFOŚiGW. Deklaracją współpracy pomiędzy samorządami a wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest podpisany w Łańcucie list intencyjny. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie teraz łatwiejsza i na bardziej przejrzystych zasadach – dodała Malgorzata Skucha tuż po podpisaniu listu – wszyscy zadeklarowaliśmy chęć współpracy i chcemy, aby w tym zakresie jak najlepiej i najefektywniej wykorzystywać środki krajowe, które są do dyspozycji zarówno samorządów jak i innych podmiotów realizujących inwestycje związane z ochroną środowiska.

O efektywności energetycznej w sektorze publicznym mówił profesor Krzysztof Żmijewski, który przekonywał, że działania samorządów muszą pójść w takim kierunku, aby wszyscy przejęli się zagadnieniami efektywności energetycznej. Profesor argumentował, że nowoczesne rozwiązania m.in. w budownictwie, ciepłownictwie czy transporcie publicznym są koniecznością. Tym bardziej, że na zadania z zakresu ochrony efektywności energetycznej będą zwiększone środki z funduszy infrastrukturalnych.

Problemy transgraniczne były ostatnim tematem poruszanym podczas posiedzenia Konwentu Marszałków w Łańcucie. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Wożniak, mówił o doświadczeniach ze współpracy transgranicznej w Wielkopolsce. Jarosław Drozd Konsul Generalny RP we Lwowie przekonywał z kolei, że w nowej perspektywie finansowej będzie więcej pieniędzy na działania w ramach partnerstwa wschodniego i samorządy powinny na tym skorzystać realizując projekty z partnerami z zagranicy. Nowy Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, płk Waldemar Skarbek mówił z kolei o ułatwieniach na przejściach granicznych z Ukrainą, które dotyczą odpraw pasażerskich.


Monika Konopka
Gabinet Marszałka
Fot. Monika Konopka, Krystian Pilawa