O tym jak funkcjonuje nowoczesny system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz nowoczesne zakłady utylizacyjne dyskutowano w czasie konferencji i warsztatów „Miasta przyszłości. Zmiany w polskim sektorze gospodarki odpadami”, zorganizowanych w Barcelonie – stolicy Katalonii. Wzięli w nich udział Członek Zarządu Województwa Lucjan Kuźniar oraz dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP Andrzej Kulig.

W konferencji uczestniczyli także między innymi Konsul Generalny RP w Barcelonie Marzenna Adamczyk oraz Ernest Maragall - wiceprezes Katalonii Foundation Europe.

Barcelona wybrana została nieprzypadkowo. Jest ona modelowym przykładem rozwiązania problemów z utylizacją śmieci w aglomeracji miejskiej. Powstały tu wzorce zarządzania odpadami, które stosuje obecnie wiele europejskich miast. Hiszpanie chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, prezentując jak w praktyce funkcjonują zastosowane przez nich procedury.
W Polsce nowe przepisy dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych zaczną obowiązywać już 1 stycznia 2012 roku, a całkowicie wdrożone muszą zostać od 1 lipca 2013 roku. Podkarpackie musi do tego czasu zaplanować nowy system gospodarki odpadami na swoim obszarze, stąd korzystanie z doświadczeń innych miast i regionów.
Barcelona uważana jest w Europie za doskonały przykład wykorzystania technologii na rzecz środowiska. Ma to pozytywny wpływ na przekształcanie miasta w centrum rozwoju gospodarczego i społecznego na poziomie międzynarodowym.
W czasie wizyty w Katalonii Wicemarszałek Lucjan Kuźniar spotkał się także z hiszpańskich przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z Podkarpaciem.

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Gabinet Marszałka