Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

200703 karpatyEuropejski Komitet Regionów wznowił działalność grup międzyregionalnych, w tym grupy Karpaty, której przewodniczącym jest Marszałek Władysław Ortyl.

Grupa Karpaty w nowej kadencji zrzesza członków Europejskiego Komitetu Regionów z Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Spotkania odbywają się przynajmniej dwa razy w roku, przy okazji sesji plenarnej. Sekretariat grupy stanowi punkt kontaktowy, umożliwiając członkom wymianę doświadczeń oraz dbając o przepływ informacji.  

Inauguracyjne posiedzenie grupy odbyło się w nietypowy sposób, bo za pośrednictwem wideokonferencji. Głównym tematem była organizacja przyszłych prac w oparciu o wyznaczone cele, z których najważniejsze to:

  • Promowanie Opinii Europejskiego Komitetu Regionów – Strategia makroregionalna dla regionu Karpat
  • Propagowanie idei utworzenia Makroregionalnej Strategii dla regionu Karpat wśród władz i społeczeństw regionalnych i lokalnych z obszarów objętych przyszłą strategią.
  • Promowanie, budowanie i rozwijanie partnerstw władz lokalnych i regionalnych, w celu głębszej integracji społeczności Karpat oraz identyfikacji wspólnych celów
    i przedsięwzięć.
  • Oddziaływanie na władze krajowe w celu propagowania idei utworzenia makroregionalnej strategii dla regionu Karpat oraz przystąpienia do tej strategii wszystkich państw karpackich.
  • Mobilizacja rządów państw w celu podjęcia inicjatywy na rzecz utworzenia makroregionalnej strategii dla regionu Karpat i wystąpienia z formalnym wnioskiem do Rady Europejskiej.
  • Współpraca z władzami krajowymi w zakresie opracowania dokumentu makroregionalnej strategii dla regionu Karpat.
  • Silniejsze powiązania między miastami i regionami członków naszej grupy, którzy muszą być pionierami Makroregionalnej Strategii dla Karpat.​

Przewodniczący - Marszałek Ortyl podsumował ostatnie wydarzenia poświęcone promowaniu idei utworzenia makroregionalnej Strategii dla Karpat, takie jak m.in. wizyty serbskiej delegacji szczebla rządowego na Podkarpaciu, czy interpelację (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002880_PL.html) Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby, w której wezwał Komisję Europejską do udzielenia odpowiedzi  na temat podejmowanych przez nią działań w stosunku do ustanowienia piątej makroregionalnej strategii.

Renata Calak pełniąca funkcję dyrektora w Departamencie Startegii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, przekazała uczestnikom informacje odnośnie powołanie Karpackiej Rady Wykonawczej w lutym br. w Krasiczynie. Inicjatywa ta ma służyć wzmacnianiu i koordynacji procesu służącego włączeniu Strategii Karpackiej do agendy europejskiej, budowaniu stabilnych sieci współpracy oraz poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania stojące przed makroregionem.

Następnie głos zabrał burmistrz rumuńskiego miasta Cugir Adrian Teban, który poinformował o przebiegu marcowego spotkania w Braszowie z udziałem m.in. delegacji z Podkarpacia na czele z Marszałkiem Władysławem Ortylem. Doszło do podpisania „Wspólnego apelu przedstawicieli regionów Podkarpackiego (PL) i Centrum (RO), w sprawie wspólnych międzynarodowych prac nad propozycjami projektów na rzecz rozwoju Makroregionu Karpackiego”. Władze lokalne z rumuńskiego regionu przekazały podpisany dokument do instytucji europejskich, jak również poinformowali Premiera Rumunii o powyższej inicjatywie.

„Podpisany w Braszowie apel odbija się szerokim echem wśród karpackich regionów. Otrzymałem bardzo pozytywny odzew ze strony słowackiej i ukraińskiej. W połowie czerwca podczas spotkania Predsedów Krajów Słowackich, temat Strategii Karpackiej był jednym z głównych punktów dyskusji. Słowacy planują stworzyć podobny dokument, kierując go do Brukseli. Zachęcam pozostałe regiony karpackie do aktywności w tym obszarze” mówił Marszałek Ortyl.

Justyna Róg
Kancelaria Zarządu

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego