Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

200528 coterJak skutecznie wykorzystać europejskie fundusze w regionach do walki z kryzysem COVID-19 oraz jakie będą skutki koronawirusa dla polityki spójności i wieloletnich ram finansowych – o tym rozmawiali uczestnicy posiedzenia komisji do spraw Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER), która odbyła się online. Udział w posiedzeniu komisji wziął marszałek Władysław Ortyl.

Oprócz marszałka, w dyskusji głos zabrali między innymi: Marc Lemaître - Dyrektor Generalny do spraw polityki regionalnej i miejskiej w Komisji Europejskiej, Emil Boc (EPP), Juan Espadas (PES), Carlos Aguilar (RE), Marie-Antoinette Maupertuis (EA), Zdeněk Hřib (Zieloni), Francisco Celso Gonzales (PES), Marco Marsilio (EKR), Rosa Balas Torres (PES), Kieran McCarthy (EA), Pan Carmine Pacente (PES) oraz Juraj Droba (EKR).

Członkowie COTER dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w swoich regionach w celu rozwiązania kryzysu związanego z pandemią Covid-19. Prezentowali także rozwiązania, jakie udało im się zastosować w swoich rodzinnych miastach lub regionach w walce z kryzysem.

Marszałek Władysław Ortyl omówił działania podjęte przez samorząd województwa na rzecz podkarpackich przedsiębiorców, uruchomione w ramach Podkarpackiej Tarczy Antykryzysowej:

- Przeznaczyliśmy 330 mln złotych z RPO na ochronę gospodarki i służbę zdrowia na Podkarpaciu. Nasi przedsiębiorcy dostali wsparcie w postaci pożyczek, ale również środków z  Europejskiego Funduszu Społecznego w celu ochrony miejsc pracy.  Wspieramy również Domy Pomocy Społecznej, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby starsze są szczególnie narażone na zachorowania - mówił marszałek Ortyl.

Uczestnicy zwracali uwagę na konieczność szybkiej odbudowy gospodarki. Głos w tej sprawie zabrał m.in. Pavel Branda - koordynator polityczny grupy EKR w komisji COTER:

- Cieszą mnie kroki podejmowane przez instytucje europejskie. Podjęcie działań w ramach odbudowy europejskiej gospodarki powinno nastąpić szybko i płynnie. Spełnienie potrzeb lokalnych i regionalnych z poszanowanie partnerstwa powinno być priorytetem – powiedział.

Uczestnicy rozmawiali także o konsekwencjach dla nowych wieloletnich ram finansowych oraz obecnej i przyszłej polityki spójności na lata 2021-2027. Negocjacje w sprawie WRF na lata 2021-2027 rozpoczęły się ze zmiennym skutkiem w maju 2018 roku. W odpowiedzi na kryzys Covid-19, Ursula von der Leyeen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, ogłosiła, że Komisja zaproponuje zmieniony wniosek w sprawie WRF 2.0. Wniosek został zaprezentowany 27 maja. Ostateczne porozumienie musi znaleźć się w Radzie, a Parlament Europejski musi wyrazić zgodę.

Ważnym elementem dyskusji stał się kształt przyszłego budżetu Unii Europejskiej, który ma zostać oparty na trzech filarach precyzujących rodzaj instrumentów osiągania wyznaczonych celów oraz wysokość środków finansowych.

Uczestnicy posiedzenia wymieniali się także poglądami na temat odnowionej deklaracji Sojuszu na rzecz Spójności. Deklaracja odnowiona 9 maja odnosi się do Covid-19 i dotyczy kryzysu zdrowotnego i gospodarczego. Jej celem jest zapewnienie, by spójność była priorytetem wszystkich polityk i inwestycji UE oraz kluczowym elementem planu naprawy gospodarczej Unii Europejskiej. To z kolei wymaga zaangażowania podmiotów regionalnych i lokalnych w podejmowaniu kluczowych decyzji oraz zwrócenia większej uwagi na potrzeby regionów, miast i wsi, we wszystkich działaniach Unii.

W zakres kompetencji COTER wchodzą następujące dziedziny: spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, fundusze strukturalne i planowanie przestrzenne, polityka miejska i mieszkalnictwo, transport i transeuropejskie sieci transportowe, makroregiony, współpraca terytorialna, statystyki regionalne i wskaźniki regionalne oraz roczny budżet UE, wieloletnie ramy finansowe oraz finanse lokalne i regionalne.

Tekst i fot. D. Kozik

Biuro Prasowe UMWP

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego