DSC 0764 CopyZgodnie z mikroprojektem INT/EK/KAR/1/I/A/0002 pt. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim” w dniach 16-22.10.2017 r. na terenie Słowacji odbył się plener malarski dla łącznie 10 artystów z Polski i ze Słowacji.

170622 unesco konfZgodnie z mikroprojektem INT/EK/KAR/1/I/A/0002 pt. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim” w dniu 29 maja 2017, w Dworze Kombornia odbyła się konferencja dedykowana promocji nowego produktu turystycznego „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”, która była skierowana do przedstawicieli partnerów, organizacji turystycznych i lokalnych liderów.

01 IMG 6399 Janusz Górnicki CopyW związku z mikroprojektem pn. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”, w dniu 12 kwietnia 2017 r., w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zorganizowało warsztaty dotyczące Realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.