Miniatura artykułu

 

Pieniądze z budżetu województwa pomagają rozwijać wiele dziedzin życia regionu. Wspieramy zabytki i szpitale, pomagamy zdolnej młodzieży – mówił marszałek Władysław Ortyl w czasie majowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Po raz kolejny, choć niewykluczone, że ostatni, odbyła się ona w trybie zdalnym.

Jak zwykle od ponad roku integralną częścią sesji była informacja dotycząca stanu epidemiologicznego w regionie. Tym razem przedstawiła ją Anna Kalandyk – Dusza zastępca Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

W czasie sesji wielu radnych apelowało do mieszkańców regionu, o jak najliczniejszy udział w szczepieniach przeciwko koronawirusowi. Na zakończenie sesji wicemarszałek Piotr Pilch w specjalnym oświadczeniu zaapelował do mieszkańców Podkarpacia do szczepienia przeciw Covid 19. Wicemarszałek województwa Piotr Pilch przygotował i odczytał w czasie sesji oświadczenie:

Jako radni województwa chcemy zaapelować do wszystkich mieszkańców województwa podkarpackiego, aby skorzystali z możliwości szczepień przeciwko Covid-19. Przyjęcie szczepionki jest przejawem szacunku do własnego zdrowia i współmieszkańców, a w wymiarze chrześcijańskim wyrazem miłości do bliźniego. Apelujemy również do przedstawicieli młodszego pokolenia mieszkańców Podkarpacia, które być może nie odczuło boleśnie skutków pandemii, ale wobec lepszej odporności, może przechodzić zakażenie bezobjawowo i również stać się źródłem zarażenia, aby również wzięli udział w programie szczepień. Będzie to wyraz szacunku dla własnego zdrowia, swojej rodziny i starszych pokoleń – odczytał w swoim oświadczeniu wicemarszałek Piotr Pilch apelując do mieszkańców regionu. Wielu radnych poparło ten apel.  

Sesję zdominowały sprawy budżetu samorządu województwa.  

Porządkujemy budżet, wprowadzamy część inwestycji drogowych, które były zaplanowane do wykonania w ubiegłym roku, na co nie pozwoliła pandemia. Teraz do tego wracamy. Podobnie jak w układzie drogowym pandemia uniemożliwiła zrealizowanie pewnych inwestycji, bo wszystkie siły i środki skupione były na walce z nią, a ograniczenia nie pozwalały na pewne działania. Teraz inwestycje wykonywane będą w obydwu wojewódzkich szpitalach w Rzeszowie. Te inwestycje dotyczącą między innymi inwestowania w neurologię dziecięcą i centrum udarów mózgu – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Radni zdecydowali o zwiększeniu planu wydatków o ponad 12, 7 mln złotych, z czego 5 mln złotych pozwoli uregulować stany prawne gruntów pod inwestycje na sieci dróg wojewódzkich.

Ponad 7,2 mln złotych z budżetu województwa zostanie zainwestowanych w szpitale wojewódzkie. Ponad 380 tysięcy złotych Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie wykorzysta na realizację zadania „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją". Z kolei ponad 4,2 mln złotych zostanie zainwestowanych w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie między innymi  na potrzeby przebudowy Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym oraz utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu. Kwotą ponad 2 mln złotych budżet województwa wesprze Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

Pamiętamy cały czas, że naszym zadaniem jest zachowanie pamięci o bohaterskich postawach Polaków podczas II wojny światowej. I właśnie temu służy kolejna uchwała majowego sejmiku – mówi o dotacji dla gminy Markowa marszałek Ortyl. 

100 tysięcy złotych z budżetu województwa pomoże gminie Markowa odtworzyć dom – chałupę Szylarów z kryjówką i gołębnikiem na strychu,  w której podczas wojny ukrywani byli Żydzi.  Odtworzony dom  Szylarów stanie obok Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej i będzie udostępniany zwiedzającym. Pomoc z budżetu województwa zostanie przeznaczona na prace rekonstrukcyjne i wyposażenie wnętrza – miedzy innymi w gabloty, w których eksponowane będą archiwalne fotografie rodziny Szylarów.

Radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej dla kilku samorządów z regionu. Kwota 50 tysięcy złotych pomoże powiatowi lubaczowskiemu w zrealizowaniu kolejnego etapu  budowy magazynu dla Muzeum Kresów w Lubaczowie, którego powstanie dofinansowane jest przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz powiat lubaczowski.

Niezwykle cenne zbiory archidiecezji lwowskiej, tak ważne dla polskiej kultury, będą dzięki temu przechowywane w odpowiedni sposób - mówił radny Andrzej Nepelski.

Kolejne 30 tysięcy złotych zasili budżet gminy Dynów z przeznaczeniem na wsparcie czteroosobowej rodziny z Ulanicy, która została poszkodowana w pożarze. Kwotą 20 tysięcy złotych samorząd województwa wesprze gminę Jarocin, na pomoc dla starszego małżeństwa, któremu również ogień strawił dom i cały dobytek.

Na kończącej maj sesji, radni zdecydowali o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na Podkarpaciu.

Ponad 4 mln złotych rozdysponowujemy na zabytki dla instytucji, stowarzyszeń, które dbają o zachowanie dziedzictwa naszego regionu. Potrzeby są ogromne – podkreślał marszałek Władysław Ortyl. 

To zawsze niezwykle oczekiwana decyzja przez podmioty w regionie. Wniosków wpłynęlo bardzo dużo. Nie wszystkie mogą być rozpatrzone pozytywnie, nie dlatego, że są nieważne czy mniej ważne, ale dlatego, że ilość pieniędzy, jakie możemy rozdysponować -  jest ograniczona. Stąd nasza decyzja, aby dofinansować 113 inwestycji dla zachowania dziedzictwa regionu – zaznaczył podkreślał w czasie sesji przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych w regionie zakończył się 1 marca br. Wpłynęło 282 wniosków na łączną kwotę dotacji ponad 25 mln złotych. Komisja powołana przez zarząd województwa oceniła 244 wnioski, wyłączając z oceny te, które nie kwalifikowały się do dofinansowania, gdyż nie spełniały wymagań formalnych zawartych w zasadach. Radni zdecydowali o przyznaniu dotacji dla 113 podmiotów z regionu.

Majowa sesja była także okazją do podjęcia tematu „Uniwersytetu Samorządności” realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”. Radni zdecydowali o przekazaniu na ten cel ponad 235 tysięcy złotych.  Inicjatywa „Uniwersytetu Samorządności” została zapoczątkowana w 2019 roku z okazji realizacji przedsięwzięć na cześć 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie ona realizowana w dwóch etapach, I etap inwestycyjny w 2021 r., oraz II etap edukacyjny w latach 2022 - 2025. W ramach przeprowadzonego naboru w 2021 r. 23 gminy z 18 powiatów złożyły wnioski o przyznanie pomocy.

Radni gremialnie wzięli udział w dyskusji nad potrzebą rozbudowania programów stypendialnych dla młodzieży. Po niej zdecydowali o zasadach udzielania stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych i zawodowych w roku szkolnym 2021/2022. 

Uchwalamy program pomocy rodzinie i pieczy zastępcze. To ważna sprawa, aby pochylać się nad potrzebami rodzin oraz pieczy zastępczej, w ten  sposób pomagając tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują – zaznaczył marszałek Ortyl.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030. Poprzedni program został sporządzony na lata 2014-2020, stąd potrzeba opracowania nowego na lata 2021-2030. Program poddano konsultacjom społecznym. Wprowadza on nowe zadania priorytetowe oraz rozszerza zakres już istniejących, między innymi: poprzez promowanie pozytywnego wizerunku rodziny, organizację kampanii społecznych, upowszechnianie dobrych praktyk pomiędzy podmiotami pracującymi na rzecz rodziny w środowiskach lokalnych.

To była 37. sesja VI kadencji. Mam nadzieję, że na kolejnej sesji Sejmik Województwa Podkarpackiego pod koniec czerwca spotka się już na żywo w sali audytoryjnej urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie. Bardzo na to wszyscy czekamy – podsumował obrady przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Foto Anna Magda

Video Mateusz Romankiewicz

Biuro prasowe UMWP