Miniatura artykułuZ okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, pragnę złożyć na ręce wszystkich Samorządowców Województwa Podkarpackiego wyrazy uznania za dotychczasową, ciężką pracę na rzecz swoich Małych Ojczyzn -  pisze w liście marszałek Władysław Ortyl.

 

 

 Pełna treść listu:

Panie i Panowie,

Wójtowie, Prezydenci, Starostowie, Radni,

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, pragnę złożyć na ręce wszystkich Samorządowców Województwa Podkarpackiego wyrazy uznania za dotychczasową, ciężką pracę na rzecz swoich Małych Ojczyzn. Dzień Samorządu Terytorialnego to święto niezwykle ważne nie tylko dla nas - samorządowców, ale przede wszystkim dla lokalnych społeczności.

Samorząd terytorialny jest kwintesencją demokracji, przekładającej się na wolne wybory ludzi, którzy w ten sposób mogą decydować o przyszłości i kierunkach rozwoju swoich wspólnot.  
Na nas – samorządowcach spoczywa wielka odpowiedzialność za oczekiwania, nadzieje i marzenia wyborców, którzy zaufali nam i powierzyli misję przewodzenia swoim miastom, wsiom, powiatom  
i województwu. To zaszczyt, ale i zobowiązanie, z którego musimy się dobrze wywiązywać.

Kierowanie samorządem to konieczność rozumienia potrzeb mieszkańców oraz ich problemów.  
To także potrzeba, ale i umiejętność postrzegania rzeczywistości z szerszej perspektywy, często wyprzedzania zdarzeń, wychodzenia poza schemat i działania we wspólnocie. Samorząd terytorialny wyzwala w społeczeństwie drzemiącą energię, wynikającą z potrzeby współdecydowania o swoim najbliższym otoczeniu. Energia ta przekłada się na realizację licznych inicjatyw oddolnych, które  
są urzeczywistniane przez ludzi i dla ludzi.

Dziś samorząd terytorialny w Polsce stoi przed wieloma wyzwaniami. W ubiegłym roku nasz kraj dotknęła pandemia koronawirusa, która odcisnęła znaczne piętno na naszym dotychczasowym życiu. Ograniczenie aktywności społecznej na wielu różnych płaszczyznach przełożyło się także na nasze lokalne społeczności. Dlatego jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi współcześnie stoimy,  
to odbudowa naszej gospodarki.

Wierzę jednak, że dzięki krajowym i unijnym środkom pochodzącym z nowej perspektywy finansowej uda nam się tu – na Podkarpaciu skutecznie odbudować naszą gospodarkę, która dzięki temu stanie się jeszcze bardziej konkurencyjna. Wierzę również, że uda nam się przełożyć wszelkie lokalne inicjatywy na stworzenie przestrzeni bardziej atrakcyjnej dla mieszkańców i przybywających tu turystów.

Dlatego w dniu Waszego święta, życzę Wam – drodzy Samorządowcy wielu sukcesów  
w dalszej działalności na rzecz lokalnych społeczności, skuteczności w działaniu i nowych inicjatyw,  
a także wdzięczności mieszkańców otrzymywanej za codzienną pracę i zaangażowanie oraz radości  
z faktu uczestniczenia w tym święcie polskiej demokracji. Wszystkiego dobrego!

Z poważaniem