Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

UCHWAŁA Nr 301 /5946 /21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE
z dnia 27 lipca 2021r.

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Na podstawie art. 5 i art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020r., poz. 1668 z późn.zm.).

Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje się za celową realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny rzeki Smarkatej, realizowanego przez Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki, przeznaczając środki finansowe w wysokości 3 500 zł. W ramach przedmiotowego zadania zostanie opracowana i wydana publikacja pod tytułem: „Dolina Rzeki Smarkatej – Perła Puszczy Sandomierskiej”.

§ 2

Oferta na realizację powyższego zadania, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
3) na stronie internetowej www.umwp.podkarpackie.pl

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego