Miniatura artykułuSkończyły się problemy części mieszkańców gminy Mielec z dostępem do wody pitnej. W Rzędzianowicach gruntownie zmodernizowano ujęcia wody i stację uzdatniania. Dziś oficjalnie przekazano ukończoną inwestycję. Jej realizacja była możliwa dzięki Funduszom Europejskim. W krótkim spotkaniu, podczas którego oddano inwestycję uczestniczył marszałek Władysław Ortyl.

Miniatura artykułuUrząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza szkoły podstawowe z terenu województwa podkarpackiego do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Projekty PROW w obiektywie”.

Miniatura artykułuMieszkańcy Jasła mogą się cieszyć z nowego odcinka drogi wojewódzkiej 992, który usprawni komunikację. W środę, 11 sierpnia nowy fragment drogi został uroczyście otwarty. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Miniatura artykułuZarząd Województwa Podkarpackiego wybrał kolejne projekty do dofinansowania w ramach działania 3.1. Rozwój OZE – nabór ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Tym samym zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie tych projektów do prawie 148 mln złotych.

Na podstawie uchwały Nr 267/5296/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2021r. poddaje się konsultacjom społecznym projekty uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach parków krajobrazowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.