121119 suczawa rumuniaMarszałek Mirosław Karapyta spotkał się z Posłem do Parlamentu Rumuńskiego i Prezesem Związku Polaków w Rumunii – Gerwazym Longerem oraz Biskupem Diecezji w Jassach J.E. Petru Gherhel'em. Podczas spotkania rozmawiano o kwestiach dotyczących Polaków mieszkających w Rumunii, a w szczególności w regionie suczawskim, z którym Podkarpacie  podpisało porozumienie o współpracy.

W spotkaniu wzięli także udział J. E. Aurel Perca Biskup pomocniczy Diecezji w Jassach Ks. Romuald Bulai – Rektor Sanktuarium Maryjnego w Kaczyce, Ks. Iulian Kropp oraz Ks. Marius Bucewski – zastępca dziekana Bukowiny.

Suczawa to region, w którym mieszka wielu Polaków, a ich więzi z krajem są niezwykle silne. We wrześniu tego roku marszałek Mirosław Karapyta podpisał Porozumienie o współpracy pomiędzy Podkarpaciem a województwem suczawskim. Uroczystość miała miejsce podczas Dni Polskich w Suczawie.

Wymiernym efektem współpracy obu regionów są między innymi starania samorządu  podkarpackiego o pozyskanie pieniędzy na prace remontowo-konserwatorskie Bazyliki Rzymsko-Katolickiej w Kaczyce. Został już złożony wniosek na konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013" ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Monika Konopka
Kancelaria Zarządu