W Medyni Głogowskiej 25 lipca 2021 r. odbyła się XX edycja wojewódzkiego finału konkursu pn. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Konkurs został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski, Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Gminę Czarna. W konkursie wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, zakłady produkujące żywność tradycyjną i regionalną z całego województwa podkarpackiego.

W dniu 18 lipca 2021 r. w Sośnicy (gmina Radymno) odbyła się kolejna edycja konkursu kulinarnego pn. „Smaki - Pogranicza” w ramach II Podkarpackiego Festiwalu Kresowych Produktów Tradycyjnych i Regionalnych. Organizatorem wydarzenia był Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Radymno PRO PATRIA. Inicjatywa organizacji wydarzenia spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony wystawców. Oprócz lokalnych producentów produktów tradycyjnych i regionalnych, Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich w przedsięwzięciu wzięli udział także indywidualni wystawcy.

Odliczanie do wielkiego kulinarnego święta trzech województw: lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego, czas zacząć. Piąta edycja festiwalu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” wystartuje już za chwilę tj., 1 sierpnia 2021r., w Baszni Dolnej k. Lubaczowa w Kresowej Osadzie.

Informujemy, że Samorząd Województwa Podkarpackiego planuje kontynuować w 2021 roku inicjatywę sadzenia drzew i krzewów miododajnych na terenie województwa podkarpackiego. Zadanie ma przyczynić się m.in. do poprawy bioróżnorodności oraz wpłynąć na wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających. 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w imprezie promocyjno-handlowej „Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2021” połączonej z „XXII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych”, która odbędzie się w dniach 26-27 czerwca br. na terenie Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy na XXV Targi Turystyki, Leśnictwa i Produktu Lokalnego „AGROBIESZCZADY 2021”, które odbędą się w dniach od 31 lipca 2021 r. - 1 sierpnia 2021 r. w Lesku. Podczas w/w wydarzenia przeprowadzona zostanie VII edycja Konkursu pn. „Podkarpackie Smaki Myśliwskie”. Współorganizatorem Targów jest Marszałek Województwa Podkarpackiego, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Starosta Leski oraz Firma Produkcyjno-Handlowa KANWIL Sp. z o.o. Dębica.

Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Wójtem Gminy Radymno oraz Prezesem Stowarzyszenia PRO PATRIA zapraszają do udziału w konkursie kulinarnym pn. „Smaki Pogranicza” w ramach II Podkarpackiego Festiwalu Kresowych Produktów Tradycyjnych i Regionalnych, który odbędzie 18 lipca 2021r. w Sośnicy.

Wicemarszałek Piotr PilchCieszę się i gratuluję ciekawych projektów, zgłoszonych i dofinansowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – mówił wicemarszałek Piotr Pilch w czasie uroczystości podpisywania umów o dofinansowanie projektów, realizowanych przez instytucje i Lokalne Grupy Działania z Podkarpacia w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Marszałek Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie pn. "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" - na najlepszy regionalny produkt żywnościowy. Finał regionalny odbędzie się w dniu 25 lipca 2021 r. w Medyni Głogowskiej. Podczas tego wydarzenia wyłonieni zostaną Laureaci przez powołaną do tego celu Komisję Konkursową.
Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP.