dynowinki mini14 lipca w Urzędzie Miasta Dynowa odbył się jubileusz 20-lecia lokalnego magazynu społeczno-kulturalnego „Dynowinka". W uroczystości udział wzięli obecni oraz byli redaktorzy, współtwórcy i sympatycy „Dynowinki" oraz zaproszeni goście, z Wicemarszałek Anną Kowalską na czele.

W czasie uroczystego spotkania wszystkim obecnym zostały przedstawione losy lokalnej gazety – jej wzloty i upadki na przestrzeni 20-letniej działalności. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, iż „Dynowinka" jest wciąż owocem pracy społeczników, którzy zupełnie bezinteresownie poświęcając swój wolny czas tworząc kolejne numery czasopisma, na którego łamach zamieszczają lokalne informacje o charakterze społecznym, kulturalnym oraz informacyjnym.

Każdy z zaproszonych gości miał okazję zabrać głos i złożyć jubileuszowe życzenia twórcom „Dynowinki". Wicemarszałek Anna Kowalska w swoim wystąpieniu pogratulowała wszystkich sukcesów oraz podkreśliła znaczenie pracy społecznej dla wspólnoty lokalnej, która w jej opinii nie posiada dużej wartości dla młodego pokolenia, któro nie potrafi dostrzec płynącego z niej pożytku – dostrzegając mobilizację do działania tylko i wyłącznie w korzyściach finansowych.

Bardzo miłym punktem jubileuszu było wręczenie dyplomów oraz pamiątkowych upominków osobom, które w największym stopniu przysłużyły się do zainicjowania działalności, a także ciągłego rozwoju i funkcjonowania lokalnego magazynu.

Po oficjalnym spotkaniu dalsze obchody jubileuszu zostały przeniesione na scenę Ośrodka Turystycznego Błękitny San, gdzie towarzyszyły XLVI Dniom Pogórza Dynowskiego.

Daria Kędzierska
Kancelaria Zarządu

Serdecznie dziękuję za udostępnienie zdjęć Panu Jerzemu Kędzierskiemu oraz Panu Markowi Janikowskiemu.