Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

dubai 1

Województwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w Misji gospodarczej do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), organizowanej w dniach 9 - 13 marca 2022 r., połączonej z uczestnictwem w EXPO 2020 podczas Promocji Województwa Podkarpackiego w Pawilonie Polskim.

 

 

 

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Województwa Podkarpackiego, reprezentujące następujące branże:

  • żywność ekologiczna i wysokiej jakości,
  • kosmetyki i farmaceutyki,
  • zdrowie i medycyna (w tym turystyka zdrowotna),
  • wyposażenie wnętrz.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania uczestnictwa, termin nadsyłania wniosków upływa 22 lutego 2022 r.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres Operatora:

GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp. jawna

ul. Fabryczna 15

90-344 Łódź

z dopiskiem: „Misja gospodarcza podkarpackich przedsiębiorców do Dubaju”.

 

Szczegółowe informacje oraz niezbędna dokumentacja do pobrania, znajdują się na stronie: https://misjapodkarpackie.gmsynergy.com.pl/.

 

Przedsięwzięcie finansowane jest  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, nazwa projektu: "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego". 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) – tzw. RODO, zgodnie z art. 13 rozporządzenia informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych w zakresie – wizerunek, jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, administratorem pozostałych danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru wniosków na dofinansowanie udziału w „Misji gospodarczej podkarpackich przedsiębiorców do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), połączonej z uczestnictwem w EXPO 2020 podczas promocji Województwa Podkarpackiego w Pawilonie Polskim”, realizacji umowy o udzielenie pomocy de minimis, oraz rozliczania projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, na podstawie umowy oraz zgody uczestników projektu i odpowiednich przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów obowiązujących administratora, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować odmową udzielenia przedmiotowego wsparcia w postaci de minimis,

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa, lub w oparciu o Pani/Pana zgodę.

 

WYNIKI NABORU - do pobrania na stronie Operatora

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego