Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

K 590 logoWojewództwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w 5. edycji Kongresu 590 organizowanego w dniach 21-23 października  2020 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A  Arena w Jasionce k. Rzeszowa.
Dofinansowanie uczestnictwa skierowane jest wyłącznie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę (oddział, filię lub zakład) i prowadzących działalność w Województwie Podkarpackim.

W ramach organizowanego przedsięwzięcia realizowanego z projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Województwo Podkarpackie pokrywa koszty Pakietu Stefy Partnera MŚP dla przedsiębiorcy.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania uczestnictwa w Kongresie, termin nadsyłania wniosków upływa 6 października 2020 r.

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej, na podstawie której wyłonione zostaną firmy objęte dofinansowaniem (maksymalnie 7 przedsiębiorstw). Do udziału w Kongresie zakwalifikowane zostaną przedsiębiorstwa według kolejności poprawnie złożonych zgłoszeń.

Informacji na temat naboru udziela Dariusz Pawłowski, tel. 17 773 60 45, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) – tzw. RODO, zgodnie z art. 13 rozporządzenia informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych w zakresie – wizerunek, jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, administratorem pozostałych danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru wniosków na dofinansowanie udziału w 5. edycji Kongresu 590 w dniach 21-23 października 2020 r., realizacji umowy o udzielenie pomocy de minimis, przygotowywaniu relacji z wydarzenia oraz rozliczania projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, na podstawie umowy oraz zgody uczestników wydarzenia i odpowiednich przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów obowiązujących administratora, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować odmową udzielenia przedmiotowego wsparcia w postaci de minimis,

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa, lub w oparciu o Pani/Pana zgodę.

Regulamin oraz dokumentacja konkursowa do pobrania:

Regulamin dofinansowania uczestnictwa w Kongresie 590

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o uczestnictwo

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Sprawozdanie merytoryczne z uczestnictwa

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do Umowy - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Kryteria wyboru przedsiębiorców

Załącznik nr 6 do Regulaminu - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 7 do Regulaminu - Pakiet świadczeń Strefy Partnera MŚP

 

WYNIKI NABORU

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej zakończył weryfikację wniosków firm ubiegających się o dofinansowanie udziału w 5. edycji Kongresu 590.

DO POBRANIA: Wyniki naboru

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU KONGRESU 590

W związku z przeniesieniem 5. edycji Kongresu 590 na wiosnę 2021 roku, informujemy, że wyniki naboru zostają utrzymane na nowy termin.         

 
 
 
 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego