ngoSprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013” przyjął Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 334/8051/14 w dniu 8 kwietnia 2014 roku.