140402-strategiaStrategia dla Karpat jest potrzebna i samorząd województwa chce aktywnie uczestniczyć w jej tworzeniu – powiedział dziś w Rzeszowie marszałek Władysław Ortyl na konferencji, na której próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie: co zrobić, aby taka strategia powstała? Spotkanie zorganizował Tomasz Poręba – poseł do Parlamentu Europejskiego.

Marszałek Władysław Ortyl powiedział na spotkaniu że Strategia Karpacka jest wielką szansą dla województwa i całego regionu karpackiego, dlatego samorząd aktywnie włącza się w te działania.

Samorząd województwa podkarpackiego powołując pełnomocnika ds. Strategii Karpackiej, pokazuje wagę, z jaką podchodzi do tego problemu. Chcę powiedzieć, że instytucja w postaci przedstawicielstwa ONZ-tu czyli biura ds. Strategii Karpackiej, które w niedługim czasie myślę powstanie i będzie się zajmowało pisaniem tej strategii, jest też ważną deklaracją. Niezależnie od tego kiedy decyzje korzystne dla tego dokumentu i dla realizowania tej inicjatywy zapadną w Brukseli  gotowość po naszej stronie musi być. Nie tylko konferencyjna, seminaryjna, ale także praktyczna i projektowa  – mówił do dziennikarzy tuż po konferencji marszałek Władysław Ortyl, dodając - Był etap i nadal jest, kiedy Strategią Karpacką zajmują się eurodeputowani, parlamentarzyści i dyplomaci. Teraz my jako samorządy się w to aktywnie włączamy.

baner facebook 02

Marszałek powiedział także, że zarząd województwa podjął w tej sprawie uchwałę, która stała się uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Władze samorządowe zachęcają też do aktywności i włączenia się w te działania inne samorządy, w tym samorząd województwa małopolskiego, który jest zainteresowany tematem Strategii dla Karpat. Teraz czas na to, aby sfera rządowa włączyła się w tą aktywność, bo to może spowodować, że ta inicjatywa stanie się faktem.

Tomasz Poręba, poseł do Parlamentu Europejskiego przekonywał, że Karpaty zasługują na własną, odrębną strategię taką, jaką mają inne kraje np. alpejskie, gdyż Karpaty bardzo potrzebują takiego instrumentu.

Odrębny dokument mógłby zapobiec wielu negatywnym zjawiskom, takim jak migracja ludności, problemy rozwojowe i demograficzne – powiedział Poręba.

Mamy gotowy pomysł, jak do tej strategii dojść, mamy gotowy dokument, jak ta strategia powinna wyglądać. Potrzebna jest wola polityczna, potrzebna jest wola  rządów krajów regionu karpackiego – mówił europoseł Tomasz Poręba – Przez ostatnie lata w Parlamencie Europejskim udało się zmienić postrzeganie tego tematu Strategii Karpackiej. I ja o Parlament Europejski jestem spokojny. Problemem jest wola polityczna w poszczególnych krajach regionu karpackiego. Inicjatywa powstania takiej strategii musi wyjść od szefów rządów krajów karpackich, a naszym celem jest przekonanie  polskiego rządu, aby to właśnie Polska bardzo mocno postawiła tę sprawę w Brukseli.

Marszałek Władysław Ortyl dodał, że dopóki nie ma strategii czyli dokumentu koordynującego działania dla Karpat, powinny być realizowane projekty, które tworzone w poszczególnych krajach karpackich będą się wzajemnie uzupełniały.

Takim przykładem może być droga S-19, która otworzy Karpaty pod względem infrastruktury drogowej – dodał marszałek Władysław Ortyl.

 

Monika Konopka
fot. Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe