140513-studenciCele społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - to tytuł wykładu jaki wygłosił do studentów marszałek Władysław Ortyl.  Spotkanie w urzędzie marszałkowskim odbyło się z inicjatywy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jak podkreślał marszałek, zagadnienia z dziedziny kapitału ludzkiego i społecznego są wpisane do strategii województwa, dlatego jego obowiązkiem jest referować je – szczególnie w kręgach akademickich. Władysław Ortyl przedstawił m.in. analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT) kapitału społecznego w kontekście naszego regionu.  Przedstawił także najważniejsze obszary wsparcia w rozpoczynającym się Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020. 

Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe