Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2013 roku upływa termin składania wniosków o doroczne nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagroda może być przyznana w kategorii całokształt działalności twórczej lub szczególne osiągnięcia. 

Zapraszamy do składania wniosków szczególnie: instytucje kultury, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia lub związki twórcze i kulturalne, wyższe szkoły artystyczne lub uczelnie prowadzące kierunki artystyczne, środowiska twórcze lub grupa osób (co najmniej pięciu)
z danego środowiska twórczego.

Formularz wniosku oraz inne informacje znajdują się na stronie: www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce Kultura > Nagrody.