130306 forum ekon plskWicemarszałek Anna Kowalska wzięła udział w Słowacko-Polskim Forum Ekonomicznym, które odbyło się 28 lutego w Hotelu Radisson Blue Carlton w Bratysławie. Spotkanie zorganizowane przez Grupę PTWP SA – przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie – jest częścią szerszej inicjatywy, którą stanowi European Economic Congress (EEC) Roadshow 2013.

W ramach EEC stolice państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli Bratysława, Praga i Budapeszt, będą miejscem szeregu konferencji o tematyce ekonomicznej. Podsumowanie tych debat odbędzie się w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który już po raz piąty będzie obradował w Katowicach (13-15 maja).

Słowacko-Polskie Forum Ekonomiczne było okazją do poruszenia najważniejszych kwestii współpracy naszych państw w zakresie infrastruktury, gospodarki, inwestycji, turystyki oraz obszarów transgranicznych. Wicemarszałek Anna Kowalska zabierała głos w debacie poświęconej tematom: „Wspólne projekty podnoszące atrakcyjność turystyczną” oraz „Transgraniczna współpraca samorządów”. W czasie panelu poświęconego współpracy transgranicznej zaprezentowała inicjatywę utworzenia „Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”, którą od 2011 roku realizuje województwo podkarpackie(pomysłodawcą w 2009 roku był Zarząd Województwa Łódzkiego). Dotychczas podkarpacka część Frontu obejmuje 40 obiektów, do których dojazd został oznakowany łącznie 160 znakami drogowymi, a przy każdym obiekcie ustawiono tablicę informacyjną. „Już w 2012 roku rozpoczęliśmy promocję „Szlaku Frontu Wschodniego” i uważamy, że może być on nie tylko wspaniałą atrakcją turystyczną, ale również doskonałą drogą ożywienia współpracy transgranicznej Słowacji i Polski” podsumowała wicemarszałek Anna Kowalska.

Polska, przewodnicząca obecnie Grupie Wyszehradzkiej, stawia jako priorytet wykorzystanie jej do wzmocnienie gospodarczego naszego regionu oraz lepszego artykułowania spraw ważnych, dla wszystkich jej członków, na forum UE.

Daria Kędzierska
Kancelaria Zarządu