130121 konsul ukrainyW dniu 21 stycznia Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta gościł u siebie Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Iwana Hrycaka. Konsulowi towarzyszył Konsul Honorowy Ukrainy w Rzeszowie Jerzy Krzanowski. Była to pierwsza wizyta Konsula Generalnego na Podkarpaciu po objęciu przez niego tej funkcji w listopadzie ub.r. Iwan Hrycak wrócił do Lublina, gdzie był Konsulem Generalnym Ukrainy w latach 2003-2007.

Podczas spotkania rozmawiano o planach na 2013 r. z zakresu współpracy polsko – ukraińskiej.

Wszystkie tegoroczne wspólne wydarzenia będą niejako przygotowywać społeczności po dwóch stronach granicy do nowej rzeczywistości wiążącej się z planowanym na wrzesień podpisaniem umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE. Oznaczać to będzie m.in. wprowadzenie ułatwień wizowych dla obywateli Ukrainy, ułatwień, których nie sposób przecenić w kontekście rozwijanej współpracy transgranicznej. Sztandarową imprezą planowaną na wrzesień tego roku są Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa „Granica 480" organizowane już po raz trzeci na polsko – ukraińskiej granicy pomiędzy miejscowościami Malhowice - Niżankowice, w miejscu gdzie, m.in. dzięki takim inicjatywom, jeszcze w tym roku utworzone zostanie kolejne przejście graniczne.

Katarzyna Stachowicz
Kancelaria Zarządu