130919 konwentGospodarzem kolejnego Konwentu Marszałków jest województwo Kujawsko-Pomorskie. Obrady rozpoczęły w czwartek Bydgoszczy w Operze Novej, później marszałkowie przenieśli się do Torunia. Podkarpacie reprezentuje marszałek Władysław Ortyl. Z racji poruszanych tematów w obradach uczestniczył również Stanisław Stachura, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Tematem wiodącym pierwszego dnia obrad była gospodarka wodna. Marszałkowie dyskutowali m.in. o stanie i rozwoju śródlądowych szlaków wodnych oraz projektowanej nowelizacji ustawy prawo wodne. W rozmowach wziął udział wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, prezes krajowego zarządu gospodarki wodnej Witold Sumisławski i przewodnicząca konwentu dyrektorów zarządów melioracji i urządzeń wodnych Joanna Gustowska, a także specjalizujący się w tej tematyce eksperci: profesor Zygmunt Babiński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i prof. Bartosz Rakoczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz urbanista z Holandii Huub Droogh. Gość z Niederlandów zaprezentował możliwości i rozwiązania zagospodarowania szlaków wodnych w swoim kraju.

W drugiej części obrad uczestniczyła Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha ze swoim zastępcą Tomaszem Półgrabskim. Marszałkowie zapoznali się z ramowymi planami trzech projektów, które mają zachęcić najmłodszych do uprawiania sportu.

Po południu obradujący przenieśli się do Torunia. Tu dyskutowano m.in. o założeniach Krajowej Polityki Miejskiej do 2020 roku oraz procesie cyfryzacji. Gościem tej części konwentu był Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni.

Konwent Marszałków jako ciało opiniotwórczo-doradcze reprezentuje interesy 16 województw. W posiedzeniach biorą udział również eksperci z różnych dziedzin, przedstawiciele administracji rządowej i samorządów lokalnych. Przedmiotem obrad są m.in. zmiany w ustawach i rozporządzeniach, uwagi i opinie do opracowywanych dokumentów, jak również aktualne problemy wymagające zaopiniowania przez samorządy województw.  Opinie i uwagi Marszałków Województw są formułowane w postaci stanowisk Konwentu, które po akceptacji wszystkich województw są przekazywane urzędom,  instytucjom centralnym i parlamentarzystom.

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy

Urzędu Marszałkowskiego woj. Podkarpackiego
Fot Marek Dembski/Konwent Marszałków