120722 policjaMarszałek Mirosław Karapyta wziął udział w wojewódzkich obchodach Święta Policji. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod tablicami upamiętniającymi policjantów, którzy zginęli w czasie II wojny oraz tych, którzy oddali swe życie pełniąc służbę. Główne uroczystości odbyły się na rzeszowskim Rynku, a poprzedziła je msza, której przewodniczył biskup Kazimierz Górny. W tym roku ważnym punktem uroczystości było wręczenie sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie.

W czasie nabożeństwa biskup Kazimierz Górny, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, mówił o tym jak ważną służbę pełnią policjanci, stojący na straży bezpieczeństwa społecznego. Podkreślał, że dzięki wielkiemu poświeceniu funkcjonariuszy, możemy spokojnie żyć i pracować. Biskup poświęcił także nowy sztandar.

Po nabożeństwie pododdziały i zaproszeni goście przeszli na rzeszowski Rynek, gdzie odbyła się główna część uroczystości. Wziął w nich udział m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Arkadiusz Letkiewicz. Wśród zaproszonych gości oprócz Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapyty byli również Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Kubas-Hul, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, parlamentarzyści, włodarze miast i powiatów, przedstawiciele służb mundurowych, Straży Granicznej.

Po wystąpieniach zaproszonych gości odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie. Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Arkadiusz Letkiewicz wręczył sztandar asp. szt. Józefowi Bąkowi, przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie.

Wojewódzkie obchody Święta Policji były także okazją do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe dla policjantów podkarpackiego garnizonu policji. Minister Spraw Wewnętrznych przyznał także złote, srebrne i brązowe medale „Za Zasługi dla Policji”. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów.

Monika Konopka
Kancelaria Zarządu