120518-Wystawa-Beksinskiego18 maja miało miejsce uroczyste otwarcie Galerii Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Historycznym, w którym udział wzięło dwóch przedstawicieli Zarządu Województwa Podkarpackiego: Wicemarszałek Anna Kowalska oraz Członek Zarządu Sławomir Miklicz. To duże wydarzenie kulturalne zaszczyciło swą obecnością wielu znakomitych gości m.in. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Europarlamentarzystka Elżbieta Łukaciejewska, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, władze samorządowe, przedstawiciele  instytucji kulturalnych, orędownicy prowadzonej inwestycji, rodzina i przyjaciele Zdzisława Beksńskiego.

Zanim dokonano oficjalnego otwarcia przybyłych gości przywitali gospodarze uroczystości: Starosta Sanocki Sebastian Niżnik i Dyrektor Muzeum Historycznego Wiesław Banach. Następnie głos zabrali uczestnicy otwarcia galerii. Minister Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, iż większość projektów wspieranych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego widzi tylko i wyłącznie pod postacią planów, tabelek i kosztorysów. Tym bardziej jest jej miło zobaczyć i dotknąć ukończoną już inwestycję. Minister Bieńkowska okazała się miłośniczką twórczości jednego z największych wizjonerów polskiej grafiki: „Przyjechałam tu w dużej mierze dla Zdzisława Beksińskiego i jego obrazów. Jestem szczęśliwa, że chociaż częściowo mogę uczestniczyć swoją pracą w tym, że ta Galeria w takiej formie powstała, że jest nowoczesna, jasna, świeża. Jest to dla mnie duża przyjemność i duże przeżycie" powiedziała w swoim wystąpieniu.

Kolejni mówcy w ciepłych słowach gratulowali staroście oraz dyrektorowi zrealizowania tej śmiałej wizji i wytrwałości w kolejnych etapach jej realizacji. Wicemarszałek Anna Kowalska zwróciła uwagę na znaczenie niezwykłego dorobku artystycznego Zdzisława Beksińskiego dla promocji Województwa Podkarpackiego. Otwarcie Galerii miało szczególne znaczenia dla Członka Zarządu Sławomira Miklicza, który jako rodowity sanoczanin już od wielu lat wspiera jego dzianie i kibicuje każdej podjętej inicjatywie. Aby podkreślić wagę tego wydarzenia dla całego powiatu sanockiego, Muzeum Historycznego oraz wszystkich miłośników sztuki Zdzisława Beksińskiego Członkowie Zarządu wspólnie wręczyli na ręce Starosty Sebastiana Niżnika i Dyrektora Wiesława Banacha pamiątkowy grawerton.

Po wystąpieniach zaproszonych gości głos zabrali Starosta oraz Dyrektor Muzeum, którzy opowiadali o idei stworzenia galerii Zdzisława Beksińskiego, która w sposób właściwy pozwoliłaby eksponować jego dzieła oraz upamiętnić postać wielkiego artysty.

Otwarcie galerii miało postać równie niezwykłą jak cała twórczość malarza – nie było biało czerwonej wstęgi, a płótno przedstawiające jeden z obrazów Beksińskiego, aby dostać się do „świata artysty" należało je przeciąć. W ten oryginalny sposób nastąpiło oficjalne otwarcie galerii.

Ostatnią część uroczystości stanowiło zwiedzanie obiektu oraz oglądanie prac Beksińskiego. Uczestnicy wydarzenia, jako pierwsi mogli zobaczyć zrekonstruowaną warszawską pracownię Beksińskiego, niemal 300 prac zebranych w odbudowanym skrzydle zamku oraz wysłuchać ulubionej symfonii malarza.

Galeria Zdzisława Beksińskiego znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku - dotychczasowy koszt jej budowy osiągną 5 mln złotych (3 mln zł to dotacja ze środków UE). Muzeum jest jedynym spadkobiercom spuścizny artystycznej Zdzisława Beksińskiego.

 

 

Daria Kędzierska

Gabinet Marszałka