141006-mikulovNa IV Konferencji Stron Konwencji Karpackiej (COP4) w Mikulovie, województwo podkarpackie przedstawiło ofertę goszczenia Sekretariatu Konwencji Karpackiej w Rzeszowie. Oferta województwa podkarpackiego została zaprezentowana przez Jarosława Reczka – dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej.

Konwencja Karpacka określa ogólne cele podejmowane na rzecz wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych, promuje zintegrowane podejście do ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa całych Karpat. Najważniejszym organem Konwencji jest Konferencja Stron. Strony Konwencji tworzą Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja i Ukraina.

Strony Konwencji do tej pory nie osiągnęły porozumienia w sprawie lokalizacji Stałego Sekretariatu. Funkcjonuje jedynie, umiejscowiony w Wiedniu i prowadzony przez UNEP, Tymczasowy Sekretariat. Województwo Podkarpackie złożyło ofertę lokalizacji Sekretariatu w Rzeszowie. Poza Rzeszowem, o prestiżową lokalizację Stałego Sekretariatu rywalizują Bratysława, Braszów i Czerniowce.

Prezentacja przedstawiała nasz region oraz proponowaną siedzibę Sekretariatu, odnosiła się do bogactwa kulturowego, przyrodniczego i pokazała korzyści dla wszystkich krajów wynikające z takiej lokalizacji. 

 

Mariusz Stec
Kancelaria Zarządu