Przedstawiciele Marszałka Województwa Podkarpackiego:

 1. Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
 2. Monika Bernat - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
 3. Jan Sołek - Biuro Koordynacyjne Zarządu Województwa Podkarpackiego 
 4. Tomasz Wasielewski - Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas

Przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego:
1. Karolina Bogusz - Dyrektor Biura Wojewody Podkarpackiego

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

 1. Ewa Draus - Radna Województwa Podkarpackiego
 2. Maria Napieracz - Radna Województwa Podkarpackiego
 3. Karol Ożóg - Radny Województwa Podkarpackiego
 4. Wojciech Zając -  Radny Województwa Podkarpackiego - Wiceprzewodniczący RDPP WP

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Mariusz Augustynek - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz - Wiceprzewodniczący RDPP WP
 2. Małgorzata Gałda - Stowarzyszenie Rowery Rzeszów
 3. Bogusława Pieczyńska - Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu
 4. Sabina Południak - Stowarzyszenie Akademia Innowacji Społecznych
 5. Łukasz Kotulak - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nasz Dom
 6. Maciej Dawid Kunysz - Stowarzyszenie "EKOSKOP" - Przewodniczący RDPP WP
 7. Hubert Sobiczewski - Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Leśne
 8. Adam Ptasiński - Fundacja Generator Inspiracji
 9. Mariusz Barnaś - Stowarzyszewnie na rzecz Rozwoju Gminy Przecław