W zakresie szczegółowych informacji na temat programów pomocowych udzielających pomocy w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza na stronę:

https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3971