200422 rozmwoaPandemia sparaliżowała wiele dziedzin życia. Samorząd województwa jednak robi wszystko aby inwestycje, które rozpoczęto i zaplanowano mogły przebiegać bez zakłóceń.

To również inwestycje w infrastrukturę kolejową. Prace na liniach L25 i L108 oraz plany budowy Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej to najważniejsze wyzwania województwa w tym zakresie. Dziś o tych trzech inwestycjach rozmawiano podczas wideokonferencji z przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych. W spotkaniu on-line wziął udział prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel  oraz dyrektora Regionu Południowego ds. projektów unijnych PKP PLK Mateusz Wanat. Ze strony samorządu brali udział marszałkowie Władysław Ortyl i Piotr Pilch oraz dyrektorzy departamentów zaangażowanych w realizację projektów kolejowych.

Inwestycje kolejowe należą do największych i najbardziej kosztownych stąd też konieczne są cykliczne spotkania, w których na bieżąco analizowany jest ich przebieg. Z informacji przedstawionych podczas dzisiejszego spotkania wynika, że na linii L25 na odcinku Mielec – Dębica nowe tory położone są już na 30 km drogi. Jeśli nic nie przeszkodzi to na koniec roku odcinek Mielec – Dębica będzie gotowy. Podczas spotkania omówiono także kilka opcji remontu dalszej części tego traktu w stronę Padwi Narodowej, a także planowanej budowy wiaduktu nad torami w Mielcu, który usprawniłby ruch do istniejącej już obwodnicy i nowego mostu na Wisłoce, który za kilka tygodni będzie otwarty. Rozmawiano również o Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej i kolejnych krokach po przetargu, w którym oferty przekroczyły środki na realizację tej inwestycji. O podjętych decyzjach w tych sprawach będziemy na bieżąco informować. 

Rozmawiano też o szczegółach poszczególnych inwestycji takich jak lokalizacja przystanków oraz innej infrastruktury niezbędnej dla pasażerów. Wiele jednostek samorządu terytorialnego zwraca się do PKP PLK o budowę nowych przystanków. Padła propozycja  stworzenia programu wprowadzania nowych przystanków kolejowych tak aby były to miejsca dla jak największej liczby pasażerów. 

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP
fot. Daniel Kozik