Miniatura artykułuUprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 9 marca 2021 r. podjął Uchwałę Nr 257/5130/21 w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2021 roku oraz Uchwałę Nr 257/5131/21 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2021 roku.

 

W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się przez podkarpackie uczelnie o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z zakupem środków trwałych, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Na powyższy cel w budżecie Województwa Podkarpackiego zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 1 mln zł. Podział tej kwoty zostanie dokonany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w trybie przewidzianym w regulaminie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Ogłoszeniem o naborze wniosków, Regulaminem przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa podkarpackiego w 2021 roku, wzorem wniosku i umowy o przyznanie dotacji celowej oraz pozostałymi załącznikami określającymi zasady podziału, przyznawania i rozliczania dotacji.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego uczelnia może złożyć w terminie od 15 do 26 marca 2021 roku.