14-15 czerwca br. Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta przebywał z wizytą w Brukseli. Wizyta miała roboczy charakter i służyła ocenie pracy Przedstawicielstwa Regionalnego Województwa Podkarpackiego w Brukseli. Po zapoznaniu się  funkcjonowaniem podkarpackiego przedstawicielstwa marszałek podjął decyzje organizacyjne dotyczące przyszłego funkcjonowania biura w Brukseli. W najbliższych tygodniach do pracy w Brukseli uda się stały pracownik wyłoniony w konkursie, który będzie kierował pracą Przedstawicielstwa Regionalnego. Od 1 lipca biuro w Brukseli będzie aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Od stycznia 2012 r. naszemu regionowi przypada rola koordynatora wspólnych przedsięwzięć organizowanych przez brukselski Dom Polski Wschodniej.
Podczas pobytu w Brukseli marszałek Karapyta złożył wizytę ambasadorowi RP w Belgii Sławomirowi Czarlewskiemu. Rozmawiano na temat możliwości belgijskich  inwestycji na Podkarpaciu. Kontynuacją rozmów w ambasadzie było spotkanie z grupą flamandzkich przedsiębiorców, którzy przedstawili swoje plany inwestycyjne.
 
Marszałek spotkał się również w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej z Panią Karolina Ostrzyniewską, zastępcą Stałego Przedstawiciela RP przy UE. Przedmiotem rozmów było przede wszystkim omówienie stanu wspólnych przygotowań do lipcowego posiedzenia COREPER na Podkarpaciu.