Właśnie rozstrzygnięto przetarg na budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego o dużej pojemności, który będzie zbierał nadmiar wody z rzeki Mleczki. Na inwestycję zarezerwowano 30 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zbiornik powstanie w pobliżu koryta Mleczki w Siedleczce i częściowo we wsi Manasterz. Będzie mieć pojemność prawie 4 milionów metrów sześciennych. Na jego budowie skorzystają mieszkańcy Żuklina, Niżatyc, Łopuszki Małej, Przeworska i właśnie Siedleczki, którzy od dawna domagają się takich zabezpieczeń.

Przepływająca przez gminę Kańczuga Mleczka wygląda niepozornie ale w 1987 roku podczas największej na tym terenie powodzi woda sięgała półtora metra ponad most. Budowę suchego zbiornika retencyjnego nadzoruje Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Skorzystają także mieszkańcy tego osiedla w Kańczudze- niemal co roku podtapianych jest tu 100 domów. Co ciekawe, decyzja o budowie zbiornika przyczyni się także do powstania nowych miejsc pracy w Kańczudze. Firma Marma, która ma tu zakład i już zatrudnia ponad 200 osób zapowiada rozbudowę firmy i zatrudnienie kolejnych 20-30 osób. Wcześniej nie brała tego pod uwagę bo działa właśnie na terenie zalewowym. Także podczas ostatniej powodzi zakład był zagrożony. W Kańczudze niedawno powstał zbiornik który pełni funkcje rekreacyjne i też częściowo zabezpiecza przed skutkami powodzi. Ale to podobnie jak inne działania tylko częściowo rozwiązywało problem. Zbiornik w gminie Kańczuga powstał na 8 hektarach, planowany na który już zabezpieczono pieniądze będzie mieć 10-krotnie większą powierzchnię.
Beata Bartman