Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie zakupi nowoczesny sprzęt specjalistyczny na oddziały: neurologii, kardiologii i kardiochirurgii. Pieniądze na te cel – ponad 1,2 mln zł - pozyskał z narodowego programu zdrowotnego Polkard.

Do tej kwoty szpital musi dołożyć 15 proc. środków własnych. „Zakupimy aparat do znieczuleń potrzebny do leczenia udarów, głowicę do echokardiografu, a także sprzęt do ablacji” – mówi Janusz Solarz – dyr. Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Dzięki tej inwestycji, pacjenci będą mieli większy dostęp do świadczeń wysoko specjalistycznych.