Stanie się to za sprawą ponad 8 mln zł dofinansowania, które Miasto uzyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z ulicami przyległymi jest VII etapem realizowanego od kilku lat miejskiego programu „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego", w ramach którego miasto dokonało już przebudowy Rynku miejskiego.
Rewitalizacja będzie polegała na przebudowie infrastruktury technicznej, przebudowane i wybudowane zostaną drogi i zjazdy drogowe. Teren zostanie poddany badaniom archeologicznym wraz z inwentaryzacją odkrytych obiektów. Wyremontowany zostanie również zabytkowy dom misjonarski, w którym obecnie mieści się sanocki MDK

- Chcemy ożywić gospodarczo i społecznie centrum Sanoka oraz zwiększyć potencjał turystyczny miasta poprzez przekształcenia architektoniczno - przestrzenne. Realizacja projektu, przyczyni się do ochrony obiektów zabytkowych Sanoka oraz poprawy jego wizerunku – mówi Agnieszka Frączek Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku.

Wszystko zostanie objęte monitoringiem, co podniesie poziom bezpieczeństwa w centrum miasta. Całość inwestycji to koszt 9 667 304 zł. Przewidywane zakończenie inwestycji to rok 2013.