Podczas trwającego w Rzeszowie Forum Innowacji został podpisany list intencyjny dotyczący zasad współpracy promujących Rzeszów i region jako centrum nowoczesnego przemysłu lotniczego.
List parafował Tadeusz Ferenc – prezydent Miasta Rzeszowa oraz Ryszard Łęgiewicz – wiceprezes Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „DOLINA LOTNICZA”.

Współpraca w szczególności będzie dotyczyła promocji Rzeszowa, jako stolicy Doliny Lotniczej, udziału w projektach promujących miasto poprzez gospodarkę opartą na sektorach wysokiej szansy, w tym głównie lotniczym, wspieraniu inicjatyw dotyczących uruchamiania nowych połączeń lotniczych z lotniska Rzeszów-Jasionka, organizacji imprez promocyjnych, informacyjnych oraz wystawienniczych, a także wspólnych działań zachęcających firmy z sektora aerokosmicznego do inwestycji w Dolinie Lotniczej.