W dniach 11-15 maja 2011 r. Anna Kowalska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego brała udział w „Spotkaniach na granicy” odbywających się w ramach Tygodnia Europy 2011, w Kraju Saary (Republika Federalnych Niemiec). W skład delegacji reprezentującej Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wchodzili również: Mieczysław Miazga Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Antoni Jeż Dyrektor Kancelarii Sejmiku, Jarosław Reczek Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki.
W „Spotkaniach na granicy” wzięli również udział przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wśród gości znaleźli się dr Heinz Peters Konsul Generalny RFN w Krakowie i Adam Gajdek Konsul Honorowy RFN w Rzeszowie.

Program wizyty był niezwykle napięty i miał za zadanie wskazać jak najwięcej owoców trwającej już współpracy pomiędzy województwem podkarpackim a Krajem Saary oraz wskazać na obszary, gdzie nie została ona jeszcze nawiązana. Strona niemiecka wykazywała bardzo duże zainteresowanie intensyfikacją współdziałania w dziedzinie handlu, turystyki, nauki i nowych technologii. Na członkach delegacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego duże wrażenie wywarła wizyta w Centrum Nanoanalityki i Instytucie Nowych Materiałów Uniwersytetu Kraju Saary, których dorobek może wspomóc, będące w budowie, Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej. Szczególne znaczenie dla województwa podkarpackiego ma podjęcie współpracy z Krajem Saary w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, które mają znaczenie strategiczne dla jego rozwoju.

Wicemarszałek Anna Kowalska w czasie pobytu miała okazję kilkakrotnie zabrać głos. W każdym ze swych wystąpień podkreślała znaczenie współpracy między Podkarpaciem a Krajem Saary oraz jej wagę dla rozwoju naukowo-gospodarczego i stosunków międzyludzkich. Wicemarszałek informowała o rozpoczętych inwestycjach, o wykorzystaniu środków unijnych, o zagranicznych inwestorach ściągających na teren Podkarpacia. Zaznaczyła, iż „Wielki atut województwa podkarpackiego tkwi w potencjale jakim są jego mieszkańcy. To oni, swymi ideami i wysiłkami kształtują oblicze regionu”.

Wizyty była również doskonałą okazją, aby okazja zaprezentować nowe logo oraz markę województwa podkarpackiego. Wicemarszałek Anna Kowalska stwierdziła, iż „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” – we współpracy z Krajem Saary pragnie temu hasłu – otwarcia na nowe możliwości i idee – nadać nowy wymiar. Jesteśmy przestrzenią otwartą na nowe szanse i wyzwania. To zaproszenie dla wszystkich Państwa, bo w czasach kiedy nie oddzielają nas granice, od nas samych zależy jak i na ile zaangażujemy się, aby wykreować przyszłość naszych regionów i ich mieszkańców”.

Kontynuacja „Spotkań na granicy” będzie miała miejsce w sierpniu 2011, w Rzeszowie.Daria Kędzierska
Gabinet Marszałka