Marszałek Mirosław Karapyta wziął udział w otwarciu obrad Grupy Roboczej ds. polityki regionalnej, która zorganizowała swoje posiedzenie na Podkarpaciu . Uczestnicy spotkania zapoznali się ze stanem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i wizytowali kilka inwestycji zrealizowanych ze środków unijnych.

Obradom przewodniczył marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta. Jak stwierdził otwierając obrady marszałek Sebesta – Podkarpacie wybrano na miejsce VI posiedzenia Grupy Roboczej ze względu na skalę zamian, jakie dokonują się w naszym regionie za sprawą inwestycji finansowanych z funduszy europejskich. Marszałek Karapyta podkreślił, że realizowane inwestycje tworzą stabilne podstawy rozwoju regionu, który ma szansę stać się ważnym węzłem komunikacyjnym pomiędzy zachodem i Wschodem. A po wpisaniu do europejskiej sieci transportowej drogi Via Carpatia – powstałyby wiodący przez nasz region szlak Północ – Południe. Marszałek podkreślił także, że już dziś pięć województw Polski Wschodniej współpracuje ze sobą w realizacji wielkiego projektu informatycznego Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, przy wspieraniu projektu Via Carpatia oraz wspólnych inicjatyw w ramach Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Ta współpraca wzmacnia pozycję całego subregionu w zabiegach o kontynuowanie w kolejnej perspektywie finansowej UE specjalnego programu Rozwój Polski Wschodniej dedykowanego dla tych regionów.
Podczas pobytu na Podkarpaciu goście zwiedzili kilka inwestycji zrealizowanych lub realizowanych z wykorzystaniem środków RPO: budynek Filharmonii Podkarpackiej, kompleks pałacowo-parkowy w Łańcucie, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny oraz Port Lotniczy w Jasionce.

Wiesław Bek