140421 LKuzniarJak wykorzystać rosnące z roku na rok zainteresowanie konsumentów produktami lokalnymi, regionalnymi i tradycyjnymi dyskutowano w czasie spotkania w Baszni Dolnej, na terenie Kresowej Osady. 19 marca producenci żywności i przedsiębiorcy spotkali się na seminarium zatytułowanym „Sprzedaż bezpośrednia produktów regionalnych i tradycyjnych jako ważny czynnik rozwoju przedsiębiorczości oraz podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych i agroturystycznych”. Gościem spotkania był Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Podobne prowadzone są na terenie 20  powiatów województwa podkarpackiego – w ramach Planu Działania dla Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim. Głównym celem szkoleń jest zachęcenie producentów żywności oraz tych, którzy planują rozpocząć działalność tego typu, do szerszego zainteresowania się możliwościami, jakie stwarza ta sfera gospodarki.

Dzięki organizowanym szkoleniom chcemy zapoznać uczestników z uwarunkowaniami prowadzenia form sprzedaży bezpośredniej produktów rolno – spożywczych. Może to być ważny czynnik rozwoju przedsiębiorczości na wsi. Jest to także okazja do  zaprezentowania możliwości innowacyjnego podejścia do wykorzystania dziedzictwa kulinarnego do budowy i funkcjonowania rynku lokalnych produktów wysokiej jakości oraz  wzrostu konkurencyjności oferty agroturystycznej. W nowym okresie programowania PROW na lata 2014-2020 mają być znacznie zwiększone środki na tego typu działania. Oznacza to, że kierunek, który Samorząd Województwa Podkarpackiego podejmował od lat promując produkcję żywności wysokiej jakości został zauważony. Podkarpacie dzięki swojemu położeniu oraz wyjątkowym zasobom przyrodniczym ma duże możliwości rozwoju i promocji  produktów tradycyjnych i lokalnych, tak w skali kraju jak i  UE -  zaznaczył w swoim wystąpieniu w Baszni Dolnej wicemarszałek Lucjan Kuźniar.

 

Jerzy Klisowski
Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Kancelaria Zarządu