121120 wolowinaW latach 80-tych XX wieku statystyczny polski Kowalski konsumował około 18 kg mięsa wołowego w ciągu roku. W 2012 roku ta ilość zmalała do zaledwie 2,1 kg na rok. Te wskaźniki wyraźnie ukazują, że Polska należy do krajów o najniższym wskaźniku spożycia wołowiny nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Między innymi po to, aby odwrócić ten niekorzystny trend, Samorząd Województwa Podkarpackiego podejmuje działania promujące i wspierające chów i hodowlę bydła mięsnego oraz mlecznego na Podkarpaciu.

Jednym z takich działań jest forum dyskusyjne „Produkcja wołowiny w południowo-wschodniej Polsce przy wykorzystaniu bydła ogólnoużytkowego ze szczególnym uwzględnieniem rasy simentalskiej", które 20 listopada 2012 roku odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.  

Uczestnikami forum byli naukowcy, hodowcy,  przedstawiciele samorządów oraz instytucji okołorolniczych. Otwierając debatę Członek Zarządu Województwa Lucjan Kuźniar  mówił o założeniach opracowanego i wdrażanego właśnie „Programu aktywizacji gospodarczo- turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo - pastwiskowych z  zachowaniem bioróżnorodności, w oparciu o naturalny wypas". Jednym z celów, finansowanego z budżetu województwa, programu jest wzrost pogłowia zwierząt gospodarskich oraz zachęcenie rolników do prowadzenie gospodarstw na terenach trudnych do ich funkcjonowania.  

Podkarpacie to obszar wielu szans dla rozwoju chowu i hodowli bydła. Mamy ogromny potencjał do wykorzystania i dlatego robimy wszystko, aby zachęcić do jeszcze bardziej aktywnych działań hodowców, jak i odbudować zainteresowanie konsumentów dla wołowiny"- mówił w czasie forum Członek Zarządu Lucjan Kuźniar.         

O konieczności odwrócenia niekorzystnych trendów w hodowli bydła na Podkarpaciu oraz wadze wysiłków, jakie podejmują w tym celu wspólnie Samorząd Województwa oraz Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego mówił Prezes Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego – Edgar Benes.  

O stanie obecnym i perspektywach dla rozwoju produkcji mięsa wołowego w Polsce i na Podkarpaciu mówił w czasie debaty dr inż. Zenon Choroszy z Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. Temat bioróżnorodności, która staje się możliwa dzięki ekstensywnemu użytkowaniu łąk i pastwisk do wypasu zwierząt, poruszyła prof. dr hab. Maria Ruda z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. W trakcie konferencji wielokrotnie podkreślano, że wołowina jest wartościowym mięsem o niezwykłych walorach kulinarnych oraz odżywczych, między innymi jako źródło pełnowartościowego białka, żelaza, potasu, fosforu i magnezu, witamin z grupy B, A, D i E oraz przeciwutleniaczy. Mówił o tym między innymi prof. dr hab. Władysław Migdał z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uczestnicy forum mieli okazję poznać te walory w czasie degustacji przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie oraz kucharzy z hotelu Hyatt w Warszawie.

Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Kancelaria Zarządu