Kwestia współpracy pomiędzy przewodniczącym sejmiku a zarządem, skuteczność zwołania ostatniej nadzwyczajnej sesji sejmiku 5 sierpnia br., konieczność jak najszybszego podjęcia uchwały przyznającej dotacje na  prace konserwatorskie dla beneficjentów z regionu, wyniki finansowe podkarpackich szpitali – to główne kwestie, które marszałek Władysław Ortyl oraz członkowie zarządu Tadeusz Pióro i Bogdan Romaniuk poruszyli w czasie konferencji prasowej. Członkowie zarządu spotkali się z dziennikarzami regionalnych mediów 7 sierpnia 2014 roku.

 

Wypowiedź marszałka Władysława Ortyla nt. nadzwyczajnej sesji sejmiku z 5 sierpnia 

 

Komentarz marszałka Władysława Ortyla do wypowiedzi przewodniczącego sejmiku Sławomira Miklicza 

 

Wypowiedź członka zarządu Tadeusza Pióro nt. niepodjęcia przez sejmik uchwały dot. renowacji zabytków

 

Komentarz członka zarządu Tadeusza Pióro nt. sytuacji podkarpackich jednostek ochrony zdrowia

 

Wypowiedź członka zarządu Tadeusza Pióro nt. Szpitala Wojewódzkiego im. Zofii Zamoyskiej z Tarnowskich w Tarnobrzegu

 

Członek zarządu Bogdan Romaniuk nt. dodatkowych pieniędzy na inwestycje na drogach wojewódzkich

Aleksandra Gorzelak - Nieduży
Fot. Michał Mielniczuk

Video Sebastian Kieszkowski
UMWP