140807 - jamyW środę, po trzech dniach trudnej wędrówki rzeszowscy pielgrzymi dotarli do Jam (powiat mielecki). Tam tradycyjnie już wzięli udział w Nabożeństwie za Ojczyznę. Nabożeństwo odprawili biskup rzeszowski Jan Wątroba, biskup senior Kazimierz Górny oraz biskup Edward Białogłowski. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentowali wicemarszałek Lucjan Kuźniar i radny sejmiku województwa Wojciech Buczak. W Jamach obecny był także dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Lucjusz Nadbereżny.

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar skierował kilka słów do pielgrzymów, mówił o trudzie i wysiłku, jaki ludzie podejmują pielgrzymując do miejsc świętych – Jesteśmy przez Boga zaproszeni, aby wychodzić z codzienności, z przyzwyczajeń i ograniczeń, by zmierzać do „ziemi obiecanej”, do życia w łasce. Bardziej niż wędrówka piesza, ważne jest pielgrzymowanie mające na celu wszechstronne wyzwolenie człowieka. Niepowtarzalną okazją do podjęcia trudu wyzwolenia jest  ta pielgrzymka do Matki Bożej Częstochowskiej.

Wicemarszałek mówił także - Drodzy pielgrzymi niech to pielgrzymowanie, które wiąże się ściśle z wysiłkiem fizycznym, niedogodnościami, w rezultacie prowadzi do umocnienia woli, charakteru i przezwyciężania samego siebie. Chcę razem z Wami  prosić Chrystusa - tak jak uczniowie zmierzający do Emaus - by pozostał z nami: w naszym społeczeństwie, w naszych rodzinach, szkołach i zakładach pracy. Chcę też razem z wami prosić Pana, byśmy także my pozostali z Nim w wierności Jego świętej nauce.

Podczas nabożeństwa na placu przy plebanii w Jamach, kazanie wygłosił ks. Łukasz Skawiński - kapłan diecezji rzeszowskiej pracujący od sześciu lat w Misji Polskiej w Paryżu. Mówił o problemach wynikających z emigracji Polaków i częstym zatracaniem wiary poza granicami kraju. Głos do pielgrzymów skierował także biskup rzeszowski Jan Wątroba, zwrócił on szczególną uwagę na problem wyludniania się województwa podkarpackiego oraz potrzebę pracy i modlitwy, aby wszyscy Polacy mogli godnie i spokojnie żyć w ojczystej ziemi. Z kolei biskup Kazimierz Górny mówił o przejawach antypolonizmu, które możemy zaobserwować w różnych obszarach życia. Na koniec głos zabrał biskup Edward Białogłowski, który podsumował przebieg nabożeństwa dziękując wszystkim, którzy go przygotowali i w nim uczestniczyli, także gościom spoza pielgrzymki, którzy licznie przyjechali do Jam. Mszę przygotowała grupa świętego Maksymiliana z Jasła, której przewodnikiem jest ks. Marek Mijal. Dziś pielgrzymi mają dotrzeć do Nowego Korczyna.

37. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła 4 sierpnia (poniedziałek) spod kościoła Farnego w Rzeszowie. W tegorocznej pielgrzymce, której myślą przewodnią jest hasło: „Otwórzmy Drzwi Chrystusowi” udział bierze około 1,7 tys. mieszkańców Podkarpacia. Pielgrzymi w czasie wędrówki dziękują za kanonizację Jana Pawła II, dlatego intencją pielgrzymki jest: „Niesiemy pomoc Ojcu Świętemu, Kościołowi i Ojczyźnie”. Do pokonania mają w sumie 300 km, do Częstochowy dotrą 13 sierpnia. Trasa rzeszowskiej pielgrzymki przebiega przez cztery diecezje: rzeszowską, tarnowską, kielecką i częstochowską. Pielgrzymom od wielu lat na szlaku przewodzi ks. biskup Edward Białogłowski.

 

Daniel Kozik
Biuro Prasowe
Zdjęcia dzięki uprzejmości Radia Via