W dniu 29 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 343/8170/14 przyjął projekt Programu Strategicznego „Błękitny San” (PSBS) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty zostały zamieszczone poniżej.

W terminie od 16 maja do 20 czerwca 2014 r. istnieje możliwość wnoszenia uwag i wniosków do niniejszych dokumentów, które można zgłaszać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztową wyłącznie na formularzu zgłoszeń – szczegóły znajdują się w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu o konsultacjach społecznych. 

W tym czasie odbędą się również spotkania konsultacyjne (w dniach: 22 maja 2014 r. w Nisku i 30 maja 2014 r. w Przemyślu), które będą okazją do dyskusji na temat dokumentu oraz wyznaczonych w nim celów i kierunków rozwoju.