Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 2011/01/oplatek_sanok oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

10 stycznia 2011 roku w Sanoku władze miasta, radni, kierownicy miejskich instytucji oraz przedstawiciele starostwa, służb mundurowych i mieszkańców spotkali się na opłatku zorganizowanym przez Burmistrza i Radę Miasta Sanoka. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentował Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz, Sanoczanin. Uczestnicy spotkania, przy dźwiękach kolęd w wykonaniu zespołu Kasjopeja, działającego w sanockim MDK, podzielili się opłatkiem, składając sobie wzajemnie noworoczne życzenia.

Życzenia dla uczestników spotkania i wszystkich Sanoczan przesłały także listownie Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska oraz Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz.

Spotkanie stało się okazją do wymiany poglądów na temat rozwoju miasta w 2010 roku oraz planów na rok 2011 i lata kolejne.


Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Wieloosobowe stanowisko
ds. komunikacji społecznej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego
 
 
{gallery}2011/01/oplatek_sanok{/gallery}