Miniatura artykułu

Jeszcze w tym roku, na drogach wojewódzkich w Bieszczadach powstanie jeden nowy most, a trzy kolejne zostaną zmodernizowane. To efekt porozumienia zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Nadleśnictwami, na terenie których znajdują się te obiekty. Dzięki wsparciu finansowemu Lasów Państwowych dotychczas udało się odnowić 27 obiektów. Umowy na realizację tych inwestycji podpisano w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Jedną z inwestycji, na której realizację podpisano umowę jest modernizacja mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna. Zadanie to jest kontynuacją ubiegłorocznego remontu, w ramach którego zostały wymienione wszystkie kable sprężające w dźwigarach, co pozwoliło na przywrócenie nośności 30 ton.

W bieżącym roku planowane jest wykonanie pozostałych prac remontowych, m.in.: czyszczenie strumieniowo-ścierne oraz zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów kratownicowych, a także remont płyty pomostu i podpór oraz wykonanie nawierzchni na moście i dojazdach.

Realizacja zadania poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników ruchu, pozwoli na utrzymanie nośności 30 ton na obiekcie oraz wydłuży czas jego bezpiecznej eksploatacji.

Wartość robót to ponad 3 mln 675 tys. zł, z czego dofinansowanie z Lasów Państwowych, z Nadleśnictwa Lesko wyniesie 100 tys. złotych. Wykonawcą będzie firma INTOP TARNOBRZEG Sp. z o. o. Termin realizacji zadnia to październik 2021 roku.

Wicemarszałek Piotr Pilch, który z ramienia samorządu województwa podpisywał umowy na realizację inwestycji mostowych mówił, jak ważne są to projekty:

Modernizacje tych mostów to są dobre i ważne decyzje, które zapadają w sejmiku województwa. Te inwestycje są istotne, bo w samorządzie województwa postawiliśmy sobie taki cel, żeby zaniedbane drogi w Bieszczadach naprawić, żeby naprawić małą i dużą pętlę bieszczadzką i udrożnić dojazd do Bieszczad. Z powodzeniem realizujemy wszystkie te wielomilionowe inwestycje. Dziękuję Lasom Państwowym za partycypację w tych wszystkich projektach mostowych. Ważne jest to, aby te ciągi komunikacyjne zostały odblokowane, aby Bieszczady otworzyć szerzej dla turystów. Mamy dużo ambitnych planów, wśród których znajduje się chociażby uruchomienie trasy rowerowej Green Velo w Bieszczadach. Wszystkie te plany chcemy realizować i kończyć sukcesem – mówił wicemarszałek Pilch.

Jerzy Borcz, przewodniczący sejmiku województwa mówił, jak ważne są to inwestycje dla mieszkańców Podkarpacia:

Każda inwestycja drogowa w naszym województwie jest bardzo ważna. W tej kadencji tych inwestycji drogowych mamy bardzo dużo. Jeszcze dwa lata przed nami, więc będzie ich jeszcze więcej. Robimy to wszystko dla dobra regionu, dla dobra mieszkańców. Podpisanie dzisiejszych umów to dobre świadectwo współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego i Lasów Państwowych. Nam Bieszczady są bliskie sercu, więc cieszymy się podwójnie – powiedział Jerzy Borcz.

Umowy podpisano w obecności: Adama Śnieżka - posła na Sejm RP, Jerzego Borcza - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Radnych Województwa Podkarpackiego - Doroty Łukaszyk i Joanny Bril oraz Wojciecha Głuszko - nadleśniczego z Nadleśnictwa Baligród i Zbigniewa Pawłowskiego - nadleśniczego z Nadleśnictwa Lesko.

Kolejnym obiektem modernizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna będzie most przez potok Żukra, w miejscowości Jabłonki. Zadanie będzie realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj. Z uwagi na pogarszający się stan techniczny oraz ograniczenie nośności do 15 ton zostaną wykonane naprawy powierzchniowe poszczególnych elementów mostu oraz zamontowane nowe elementy wyposażenia.

Realizacja remontu poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu, poprawi komfort jazdy oraz pozwoli na odtworzenie nośności 30 ton na obiekcie. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 822 tys. złotych, z czego dofinansowanie z Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Baligród wyniesie 100 tys. złotych. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o. Termin realizacji inwestycji to październik bieżącego roku.

Marek Marecki, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie mówił z kolei o dotychczasowych efektach współpracy Lasów Państwowych z Samorządem Województwa Podkarpackiego:

W Bieszczadach od dłuższego czasu nasilały się problemy związane z przejazdem samochodów wysokotonażowych. Wówczas, w 2016 roku Lasy Państwowe rozpoczęły współpracę z Samorządem Województwa Podkarpackiego, w celu modernizacji i przebudowy obiektów mostowych na drogach wojewódzkich. Do tego czasu udało nam się wspólnie wyremontować trzydzieści tego typu obiektów. W tym czasie Lasy Państwowe przeznaczyły na ich remonty ponad dwa miliony złotych – powiedział dyrektor.

Również w miejscowości Jabłonki, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Baligród - Cisna zostanie wybudowany most, wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Obiekt będzie miał parametry techniczne dostosowane do obowiązujących przepisów prawa oraz nośność odpowiadającą klasie „I” – obecnie najwyższej dopuszczonej na drogach publicznych, ponadto wyposażony będzie we wszystkie wymagane elementy poprawiające bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Dzięki przebudowie, modernizowany odcinek drogi zostanie podniesiony z klasy technicznej „Z” na klasę „G”.

Wartość tego zadania jeszcze nie jest znana z uwagi na postępowanie przetargowe. Termin jego realizacji to listopad 2021 roku. Wartość dofinansowania z Lasów Państwowych, z Nadleśnictwa Baligród wynosi 100 tys. złotych.

Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, jednostki podległej samorządowi województwa powiedział:

Dziś podpisujemy kolejne umowy z Lasami Państwowymi na dofinansowanie rozbudowy i remontów naszych mostów, obiektów inżynierskich w ciągach wojewódzkich. Od kilku lat taką współpracę prowadzimy i w ten sposób udało nam się wspólnie zrewitalizować i odnowić już dwadzieścia siedem mostów na terenie Bieszczadów. Dzisiaj podpisujemy umowę na trzy kolejne, czyli łącznie dochodzimy do trzydziestu obiektów, które w ramach tej współpracy będą remontowane. Zostało jeszcze sporo roboty, bo jeszcze około czterdziestu obiektów powinniśmy wzmocnić, tak żeby była pełna komunikacja i transport. Tutaj mówimy głównie o transporcie drewna, czyli wysokotonażowym transporcie, który obywa się tymi drogami, właśnie po tych mostach, które na dziś w liczbie czterdziestu mają jeszcze ograniczenia nośności – powiedział dyrektor.

W obszarze Bieszczadów już od kilku lat jest sukcesywnie udrażniany korytarz transportowy. Od 2016 roku w kosztach związanych z modernizacją uczestniczą Nadleśnictwa, na terenie których znajdują się mosty. Dzięki wsparciu finansowemu Lasów Państwowych od roku 2016 udało się odnowić 27 obiektów. Na drogach wojewódzkich w rejonie Bieszczadów zlokalizowanych jest ponad 120 obiektów mostowych, z czego 40 wciąż wymaga naprawy (35 obiektów z uwagi na ograniczenie nośności i 5 obiektów z uwagi na ograniczenie skrajni do jednego pasa ruchu). Powstały one jeszcze w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia. Ze względu na pogarszający się stan techniczny na wielu z nich wprowadzone zostały ograniczenia.

Tekst: D. Kozik

Fot.: A. Magda

Wideo: M. Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP