Miniatura artykułuInformujemy, że od 12 maja do 2 czerwca br. trwają konsultacje publiczne programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

 

 

 

Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag są dostępne pod adresem: Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 opracowała międzynarodowa Grupa Robocza, w pracach której uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz reprezentanci województw wskazani przez Związek Województw RP ( w tym przedstawiciel Województwa Podkarpackiego). Jego przygotowanie poprzedziły analizy i konsultacje organizowane przez m.in. Wspólny Sekretariat programu oraz Departament Współpracy Terytorialnej (MFiPR) w 2020 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowano również na stronach:

na stronie EWT: Rozpoczęły się konsultacje Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MFiPR (Rozpoczęły się konsultacje Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 ).